50 let pobratenja selske občine z občino Škofja Loka: Koncert, pobratenje in nov pohodniški zemljevid

Ledinska in hišna imena so del narodnega kulturnega bogastva, zato je občina Sele v sodelovanju z Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik pripravila nov dvojezični pohodniški zemljevid, kjer so poleg krajevnih imen zbrana tudi ledinska in hišna imena. Ob predstavitvi zemljevida so v Selah praznovali tudi 50 let pobratenja selske občine z občino Škofja Loka.