Cena: Letna naročnina za Avstrijo in Slovenijo € 58,–, druge države: € 75.–