Politika

Hodiše so več!

Dve volilni periodi je hodiška EL nastopala skupaj z zelenimi pod kratico GEL (Grüne Einheitsliste/Zelena enotna lista). Že februarja leta

1 2 302