Politika

EL Galicija je obdržala en mandat

Galicija. Milan Blažej je že 25 let aktiven v gališki občinski politiki. Za župana ni kandidiral. Tokrat je Enotna lista

1 2 313