Doma IMPRESUM

IMPRESUM

Dobrodošli na internetnem portalu eNovice.

e
Novice so spletna verzija osrednjega tiskanega tednika Novice, ki izhaja v Celovcu tedensko ob petkih na 16, 20 ali 24 straneh in doseže velik del Slovencev na Koroškem, Štajerskem in Dunaju kakor tudi prijatelje v Sloveniji in zamejstvu.
Na spletnih straneh nudimo dodatne informacije in servise ter tudi vsebine oz. prispevke, ki v tiskanih Novicah ne bodo v celoti na voljo. Prav tako tudi vseh v tedniku objavljenih člankov bralec in bralka ne bosta vedno našla v eNovicah.
eNovice lahko naročite tudi kot brezplačen newsletter, ki vas bo informiral o novih vsebinah in prispevkih.

IMPRESUM – IMPRESSUM

REDAKCIJA / REDAKTION:
Emanuel Polanšek
glavni urednik – Chefredakteur
Sebastjan Trampusch
namestnik gl. urednika – stellv. Chefredakteur
mag. Janko Kulmesch
politika, po Koroškem – Politik, Lokal
DOPISNIki/ce – KORRESPONDENTen/innen:
Lev Detela, Ana Grilc, mag. Jasmine Gutovnik, dipl. trg. Joza Habernik,
Pia Kulmesch, Silvo Kumer
, dr. Niko Ottowitz, Milan Piko, prof. Lovro Sodja, Bojan Wakounig, Franc Wakounig
ILUSTRACIJE, STRIPI – ILLUSTRATIONEN, STRIPES:
David Kassl, Mirko Malle
ZALOŽNIK – VERLEGER:
SLOMEDIA – Slovenski medijski center/
Slowenisches Medienzentrum GmbH, Klagenfurt/ Celovec
POSLOVODSTVO – GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Mitja Rovšek, Marko Oraže
IZDAJATELJA – HERAUSGEBER:
NSKS Narodni svet koroških Slovencev / Rat der Kärntner Slowenen – in/und
ZSO Zveza slovenskih organizacij na Koroškem / Zentralverband slowenischer Organisationen in Kärnten
ob sofinanciranju
Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter
Urada zveznega kanclerja republike Avstrije – BKA