Sv. Birma v Pliberku

Danes, 16. maja je bila v Pliberku sv. birma s škofom dr. Jožetom Marketzem. Zakrament sv. birme je prejelo 30 birmank in birmancev. Letošnja birma je bila tudi povod za prvi uradni obisk škofa Marketza v Pliberku.