Globaški kulturni dnevi: Otvoritev razstave Nežike Novak in Barbare Möseneder-Köchl

V nedeljo, 27. marca, je bila na vrtu pred muzejem v Globasnici otvoritev razstave »Luč in zemlja« z deli umetnic Nežike Novak in Barbare Möseneder-Köchl. Branko Hudl in Marija Markitz (predsednica Slovenskega kulturnega društva Globasnica) sta predstavila umetnici, Thomas Nečemer je s harmoniko poskrbel za glasbeni okvir prireditve. Otvoritve razstave so se udeležili številni gostje, med njimi župan občine Globasnica Bernard Sadovnik, arheolog Franz Glaser, umetnik Hermann Bričko, občinska odbornika Christian Koren in Milena Lipuš-Hartmann, umetnici Milena Kumer in Tatjana Božič, župnik Stanko Trap, zdravnica Helena Domej in zbornični svetnik Štefan Domej. Razstavo v globaškem muzeju si lahko ogledate 3., 10., 18., 23., 24. in 30. aprila, med 9.30 in 12.00. Finisaža bo v nedeljo, 1. maja 2022, ob 11.00.