Spominska prireditev v Ločah

25 družin iz današnje trške občine Bekštanj je bilo pred 80 leti deportiranih v Nemčijo. Društvo SKD Jepa-Baško jezero se jih je spomnilo s pobožnostjo 15. aprila v farni cerkvi Loče. Ob Dobniškem jezeru je sledilo odkritje in blagoslov spomenika, posvečenega prav tem 25 pregnanim družinam in potomcem ter vsem žrtvam vojne in nasilja. Spomenik je delo umetnika Valentina Omana.