Pevska revija »Koroška in Primorska pojeta«: V Kanalski dolini

V Beneški palači v Naborjetu se je 23. aprila zopet odvijala skupna revija Koroška in Primorska pojeta, kot je bilo v navadi pred pandemijo. Že 54 let prirejajo revijo Primorska poje, na kateri sodelujejo pevski zbori s slovenskega in italijanskega dela Primorske in nekaj let tudi pevski zbori iz Koroške. Letošnja revija Primorska poje se je začela 3. marca v Vipolžah in se bo 14. maja končala v Svetem Petru. Minulo nedeljo so v Naborjetu/Malborghetto v Kanalski dolini nastopili MoPZ s Planin iz Bovca, Vokalna skupina Drežnica, MePZ Cominum s Komna, koroško pa so zastopali MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka, vokalna skupina Oktakord iz Celovca in skupina akzent s Pečnice. Vsi zbori so odlično zapeli, moderatorka jih je predstavila v slovenščini in nemščini. Letos je glavni lokalni organizator društvo Don Mario Cernet, slovensko društvo Središče Planika pa je sodelovalo kot partner. Pri organizaciji revije sodeluje tudi Krščanska kulturna zveza, ki med drugim organizira nastope koroških zborov na reviji. Med poslušalci je bilo videti veliko Ziljanov.