Literatura

Literatura

Beseda, ritem, številka

»Če bi se le lahko združili. – Morda bi potem lahko kaj storili. – Lahko bi butnili – kot vihar