V torek, 16. maja, je Mohorjeva sedmim neprofitnim, socialnim in dobrodelnim ustanovam v Sloveniji ter Združenju/Associazione Don Mario Černet (Italija) podarila knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov.

Namen akcije, ki poteka že 22. leto zapored, je tudi bralcem iz ranljivih skupin omogočiti lažji dostop do knjig, ob tem pa številne, ne oziraje se na starost in spol, spodbuditi k branju. Danes je bilo v obliki bonov podarjenih okrog 2.200 žanrsko različnih knjig slovenskih in avstrijskih avtoric in avtorjev. Prejemniki so organizacije, dejavne na socialnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem in karitativnem področju.

Avstrijska veleposlanica mag. Elisabeth Ellison-Kramer je pozdravila, da je med tokratnimi dobitniki tudi Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki jo danes zastopa njena nova predsednica Urška Kop, sicer članica Društva Kočevarjev staroselcev iz Občic. Ob tem je veleposlanica poudarila izreden pomen, ki ga ima ohranjanje lastne kulture in jezika še predvsem za ranljive skupine, kot je nemško govoreča skupnost v Sloveniji, za njihov nadaljnji obstoj.

Predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu msgr. Olip je poudaril v nagovoru mdr. pomen branja za človeško omiko nasploh. Prejemnikom je zaželel, da bi jim bile knjige v veselje, v poduk in za pomoč pri osebni rasti, a tudi v podporo pri oblikovanju jezikovnega znanja. 

Akcijo sta omogočila Republika Avstrija –Zvezno ministrstvo za umetnost, kulturo, javno upravo in šport na Dunaju, ki je tudi letos zagotovilo potrebna finančna sredstva, in Mohorjeva družba v Celovcu. V okviru projekta je bilo doslej raznim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam podarjenih blizu 60.000 izvodov knjig. Prejemniki knjig so nevladne organizacije, ki delujejo na območju Republike Slovenije, a tudi ustanove slovenske narodne skupnosti zunaj meja Slovenije.