Slovenska študijska knjižnica (SŠK) v Celovcu je edina javna knjižnica s slovenskim gradivom na avstrijskem Koroškem, hkrati pa največja slovenska knjižnica v Avstriji. Uporabniki SŠK so pripadniki slovenske narodne skupnosti, slovenska prosvetna društva, dvojezične šole in vrtci in so razpršeni po vsej avstrijski Koroški. Osrednja vloga knjižice je spodbujanje zgodnje bralne pismenosti in omogočanje dostopa do slovenskih knjig. Skupine otrok so glede znanja slovenskega jezika zelo heterogene, zato je zelo pomembno, da imajo dostop do ustrezne literature. Vodja SŠK Dragana Laketić je prepričana, da »s takšnim delom spodbujamo medkulturni dialog in kulturo sodelovanja. Zato vas vljudno vabimo v Slovensko študijsko knjižnico in vam želimo, da ostanete zdravi in v družbi dobrih knjig.«

1. Bralna značka

SŠK od leta 1977 sodeluje pri tem projektu ter skrbi za knjige in zaključno prireditev, na kateri gosti mladinske pisatelje in druge ustvarjalce iz Slovenije. 

Na zaključni prireditvi otrokom, ki poleg rednega šolskega branja preberejo še določeno število slovenskih mladinskih knjig, podelijo bralne značke. 

2. Malček bralček …

… je bralna značka, namenjena otrokom od 1. do 3. leta. Za otroke, učitelje in starše so knjižničarji pripravili posebne bralne kovčke z navodili, kako otroka motivirati za branje, s tremi kartonkami, pobarvanko in z naprstnimi lutkami. 

3. Moja družina bere

S projektom, ustanovljenim leta 2019, v SŠK spodbujajo družine k skupnemu branju in poslušanju, pogovorom o prebranem in h kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Otroci in starši ob branju ustvarjajo družinsko knjigo ali plakat in ju razstavijo na zaključni prireditvi.

4. Pravljične urice z Dadijem in letečo torbo

Projekt je namenjen dvojezičnim ljudskim šolam, vrtcem in vsem drugim dvojezičnim otrokom na avstrijskem Koroškem, ki obiskujejo SŠK in so njeni uporabniki. Udeležencem pravljičnih uric sporoča, da imajo pravljice tudi globlji pomen. 

5. Potujoča knjižnica

SŠK pripravi in za dalj časa (po potrebi tudi za 12 mesecev) posodi knjižnično gradivo društvom in vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Po naročeno gradivo v knjižnico pridejo sami ali pa jim ga na želeni naslov dostavijo. Število potujočih knjižnic se vsako leto poveča.

6. Bodi kul, beri ful

Projekt je namenjen mladim med 13. in 18. letom. Z njim krepijo motivacijo za branje ter mlade seznanjajo s kakovostno literaturo. 

Mladi lahko izbirajo med pesmimi, zgodbami, stripi in strokovnimi knjigami. Na koncu vsak prejme priznanje, manjšo praktično nagrado in vabilo na zaključno prireditev na Ravnah na Koroškem.

7. Rastem s knjigo …

… je državni projekt RS za spodbujanje bralne kulture, ki osnovno- in srednješolce motivira za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter obiskovanje knjižnice. 

Vodenje projekta je ob svoji ustanovitvi leta 2009 prevzela Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Izvaja ga v sodelovanju z dvojezičnimi osnovnimi in srednjimi šolami oz. šolami, ki imajo v učnem načrtu tudi pouk slovenskega jezika.

8. Korošci pa bukve beremo …

… je bralna značka za odrasle, v kateri SŠK sodeluje s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Zanje pripravijo priporočilni seznam knjižnih del. K branju vabijo tudi ljudi, ki težko berejo in zanje pripravijo seznam za lahko branje.


Kaj je še aktualno in zanimivo? : Vsem članom SŠK nudimo izposojo več kot 200 zvočnih knjig v slovenskem jeziku z uporabo pametnih telefonov. Izposoja zvočnih knjig se izvaja s pomočjo mobilne aplikacije Audibook, ki je dostopna v aplikaciji Play Store (za Android) ali v aplikaciji App Store (za Apple). Več informacij je na povezavi audibook.app. Naenkrat imate lahko izposojenih največ 5 knjig, čas izposoje pa je 14 dni.

In še ena od misli, napisanih na knjižnični spletni strani: 

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«  

R. Steele