Organizatorji natečaja kreativnega pisanja »Pisana promlad« pozivajo mlade do 25. leta, ki svoje misli in občutke radi izražajo z besedami, da svoja doslej neobjavljena besedila oddajo do 17. marca 2023.

Volbankova ustanova prireja natečaj Pisana promlad že 13 let, da bi okrepila prisotnost slovenskega jezika na Koroškem in podprla literarno ustvarjanje med mladimi, soprireditelja sta KKZ in SPZ. Ta projekt motivira nadarjene otroke in mladino, hkrati pa dolgoročno razvija kompetence pisanja. Ob tem nastaja in postaja vidna »mreža« učiteljic in učiteljev, ki se v posebni meri zavzemajo za izboljšanje jezikovne in pisne kompetence slovensko govoreče mladine na Koroškem.

V preteklih letih je priljubljenost literarnega natečaja Pisana promlad naraščala, naraščalo je število sodelujočih, rasla pa je tudi kakovost besedil. Lani je 687 otrok in mladincev oddalo kar 768 prispevkov, ki so jih napisali popolnoma sami ali s pomočjo staršev, učiteljev oz. mentorjev.

Pripravljalni odbor (dr. Miha Vrbinc, Martin Kuchling, Klasja Kovačič, dr. Peter Svetina ter Jasna Černjak) je izbral teme, ki se jim bodo letos posvečali mladi besedni ustvarjalci: 

  • Ena pošastna
  • Zmaga!
  • To bi spremenil(a)
  • Pet minut – in na pot. 

Nadebudni avtorji bodo v štirih starostnih skupinah na izbrano temo napisali literarno ali neliterarno besedilo, npr. pesem, poročilo, pravljico, intervju, zgodbo … Strokovna komisija bo med besedili izbrala literarne bisere in jim podelila nagrade. Žirijo vodi Amina Majetić, sodelujejo pa še Mateja Rihter, dr. Miha Vrbinc, Martin Kuchling ter dr. Bernarda Volavšek-Kurasch. 

Nagrajena besedila bodo predstavljena ob podelitvi nagrad 25. maja 2023 v ORF teatru, pozneje pa bodo besedila Pisane promladi objavljena v raznih medijih. Avtorji besedil bodo po podelitvi nagrad svoje prispevke tudi prebrali in jim tako podelili svoj glas, zato letos velja geslo: »Na dan z besedo, na dan z besedilom, na dan z glasom!«

Več informacij o projektu Pisana promlad najdete na spletni strani www.promlad.at