Na predlog Kapelške liste (KL) je občinski svet v občini Železna Kapla-Bela soglasno sklenil, da bo častni občan tržne občine Železna Kapla-Bela postal dolgoletni kapelški župnik Poldej Zunder. Danes je Zunder prejel listino o častnem občanstvu.

S Poldejem Zundrom smo se pogovarjali decembra 2021: