Celovec Poleti 2020 se je v več zveznih deželah začel projekt »Poletna šola«. Za tovrstno oskrbo otrok v starosti od 6 do 14 let se odloča vse več staršev, zato bo Poletna šola z dvotedenskim programom letos že tretjič odprla vrata. Na Koroškem je prijavljenih 2850 otrok. 

Poletna šola je namenjena učenkam in učencem, ki želijo svoje znanje utrditi ali razširiti, ki se pripravljajo na izpite ali tekmovanja, pa tudi tistim, ki so na prehodu iz nižje šolske stopnje v višjo ali iz ene šole v drugo. Šolarke in šolarji se zberejo v eni od bližnjih šol ter se prepustijo veselemu učenju, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka, med 8.00 in 12.00. Pri sproščenem učenju jih spremljajo učiteljice/učitelji in študentke/študenti višjih semestrov pedagoške smeri. 

Letos poletna šola na Koroškem, ki bo od 29. avgusta do 9. septembra, prinaša veliko novost, saj poleg drugih predmetov omogoča tudi počitniški pouk slovenščine.

Da bi vse gladko steklo, je koroška Izobraževalna direkcija za pedagoge, ki se bodo v poletni šoli posvečali slovenščini, 15. julija pripravila poletno izobraževanje v šentjanškem k & k centru.  

Sabina Sandrieser, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo: 

»Šolski sistem se je moral v preteklih dveh letih preusmeriti zaradi kovidne krize. Tako poučevanje in učenje, kot je bilo v navadi pred tem, ni bilo več mogoče. 

Poiskati je bilo treba nove poti in možnosti, da ohranimo kakovostno obliko izobraževanja. Visokokakovosten jezikovni pouk temelji na jezikovnih igrah, dialogih in kreativnih govornih položajih. V preteklih dveh šolskih letih je bilo zelo težko zagotoviti ustrezne okvirne pogoje za tak pouk.

Zelo nas veseli, da smo za Poletno šolo 2022 pripravili privlačno ponudbo za slovenščino. Za učenke in učence, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, obstaja možnost, da poglobijo ali razširijo svoje jezikovno znanje v slovenščini v obliki napetega projektnega pouka. Na slovensko Poletno šolo 2022 se je prijavilo 90 otrok, kar je za začetek razveseljivo število.«