Uredniki in urednice šolskega lista Mladi rod so imeli 20. junija svojo letno uredniško sejo tokrat v Pliberku. Na povabilo glavne urednice Magde Zidej ter blagajničarja Jurija Opetnika so se srečali najprej v Muzeju Wernerja Berga, kjer so si pod strokovnim vodstvom mag. Raimunda Grilca ogledali razstavo »Rutarjeva domačija«. Po ogledu razstave je sledila uredniška seja v gostilni Breznik, pri kateri so sestavili smernice za naslednje šolsko leto. Šolski list Mladi rod izhaja petkrat na leto in ga naročajo učenci in učenke od druge do osme šolske stopnje za pouk slovenščine. V zadnjem času pa je vedno več naročil iz vse Avstrije, npr. iz Štajerske, kjer je pouk slovenščine prosti predmet. Precej obiskana pa je tudi domača stran šolskega lista www.mladirod.at, kjer učitelji in učiteljice najdejo ogromno gradiva za pouk in preko katere prihajajo tudi naročila za tiskano izdajo. 

Jurij Opetnik