Svetle lučke na skednju in ognjena krogla pred vhodom so 30. decembra vabile goste v hodiško gostišče »Mothe’s Buschenschank« na praznovanje kmečkega silvestra. Tudi letos se je vabilu odzvalo precej obiskovalcev, tako da lahko rečemo, da se stara tradicija spet obuja. Ena izmed razlag, zakaj so nekdaj silvestrovali že 30. decembra, pravi, da so dekle in hlapci ob koncu leta menjali službo. K novemu gospodarju so se odpravili na zadnji dan leta, zato so silvestrovali na večer pred odhodom.