Proslava Zveze slovenskih žena ob mednarodnem dnevu žena bo letos v soboto, 9. marca, ob 14.30, v Kulturnem domu Radiše. 

Slavnostni govornici bosta Eva Hartmann in Sabine Buchwald s Pedagoške visoke šole na Koroškem. »Izhodišče govora bo pojem ‘materinščina’,« pravi Eva Hartmann in dodaja: »Konec februarja je bil mednarodni dan materinščine. Govor se bo po­glabljal v temo jezik in vprašanja, kakšno vlogo ima jezik za posameznika in v družini, kakšen je bil zgodovinski razvoj, kako se je družba spremenila in kako se je spremenila vloga ženske v družini.«

Pozdravne besede bo spregovorila presednica Zveze slovenskih žena Daniela Topar. Kulturni spored bo oblikovalo Slovensko prosvetno društvo Radiše.