Vinko Poljanec (1876–1938), ki se je rodil pri Sv. Urbanu pri Ptuju, med letoma 1908 in 1938 župnik v Škocjanu ob Klopinjskem jezeru, je bil več kot samo dušni pastir. Bil je tudi pomemben zagovornik pravic koroških Slovencev, katere je pred koroškim plebiscitom slovesno obljubil koroški deželni zbor. Med letoma 1921 in 1927 je zastopal slovensko narodno skupnost kot deželni poslanec, prav tako pa je bil med letoma 1932 in 1937 predsednik Slovenske prosvetne zveze. 

Ko so 12. marca 1938 nacionalsocialisti zasedli Avstrijo, so Vinka Poljanca aretirali na pliberški železniški postaji in ga zaprli na celovškem deželnem sodišču. Kmalu nato so ga izpustili, vendar je 25. avgusta 1938 umrl za posledicami zapora. Iz vrst koroških Slovencev je postal prva smrtna žrtev nacističnega režima na Koroškem.

Ob polokrogli obletnici njegove nasilne smrti vabi škocjanski moški zbor »Vinko Poljanec« v petek, 25. avgusta, ob 19.00 na mašo v farni cerkvi v Škocjanu v spomin na škocjanskega župnika-trpina.