Kot znak spoštovanja za njihovo častno in zavzeto delo v Krški škofiji je škof Jože Marketz pred nedavnim v škofiski hiši odlikoval dve ženski in enajst moških.

Zlato Modestovo medaljo za posebne zasluge v fari so prejeli Johann Hochsteiner iz fare Glödnitz, Rudi Kontschitsch iz Vogrč, Viktor Pirkopf (St. Daniel na Zilji) ter Friedolin Urban-Keuschnig iz fare Labot.

Bronasto Modestovo medalijo sta prejela Felix Buchwald in Mathilde Hollauf iz pliberške fare, Ernst Kohla (fara Althofen) in Franz Lepitschnig (Podgrad).

Za posebne zasluge za cerkveno glasbo v Krški škofiji podeljujejo Cecilijino medaljo, poimenovano po zavetnici cerkvene glasbe. Zlato sta prejela Armin Egger (Deutsch-Griffen) in Edmund Wassermann (St. Daniel na Zilji), srebrno pa so prejeli Stefan Sabotnik (Hodiše) ter Renate Wassermann in Prof. Manfred Wassermann (oba St. Daniel na Zilji).