V lanskem letu je katoliško cerkev zapustilo 5306 Korošic in Korošcev, kar po podatkih krške škofije pomeni, da je trenutno na Koroškem 59,90 odstotka prebivalk in prebivalcev rimskokatoliške vere. V primerjavi z letom 2021 gre za 1,92 odstotno nazadovanje števila katoličank in katoličanov v deželi. Če se bo ta trend skoraj dvoodstotnega upadanja števila katoličank in katoličanov nadaljeval, bo še pred letom 2030 na Koroškem manj kot polovica prebivalstva rimskokatoliške vere. Kot poudarja generalni vikar krške škofije Johann Sedlmaier, so vzroki za izstope iz Cerkve sicer mnogovrstni in večplastni, da pa pri tem gotovo igrajo določeno vlogo »višji življenjski stroški, podražitve na vseh področjih in visoka inflacija«, tako Sedlmaierja navaja spletna stran Katoliška cerkev Koroška. Leta 2022 je po podatkih Katoliške cerkve v Avstriji njeno naročje zapustilo vsega skupaj 90.808 oseb. 

Kot pravi Pavel Zablatnik iz Združenja katoliških izobražencev, vodja referata za cerkveno glasbo krške škofije, 5306 izstopov iz rimskokatoliške cerkve na Koroškem v letu 2022 ni negativen rekord, saj so imeli več izstopov v letu 2019/2020 »zaradi dogajanja okoli bivšega škofa Schwarza, tedaj je bil višek, zdaj pa se je stvar takorekoč normalizirala, saj v primerjavi z drugimi avstrijski škofijami krška škofija glede izstopov iz cerkve ne prednjači, prej«. Kaj pa na podlagi zadnje objavljene statistike izstopov iz cerkve v Avstriji in na Koroškem sklepa sodelavec Katoliške akcije Pavel Zablatnik? »Ta statistika pove, da smo na Koroškem načelno v trendu časa v primerjavi z avstrijsko situacijo. Po eni strani se je na Koroškem situacija cerkve, kar se vodstva tiče, stabilizirala in konsolidizirala. Omeniti moram tudi sinodalni proces, ki je v naši škofiji na željo škofa Jožefa Marketza zelo intenziven, zaradi česar pričakujem, da se bo na Koroškem v prihodnosti situacija glede izstopov izboljšala. Želimo biti čim bližje človeku in pokazati, da je cerkev potrebna, da je v službi sočloveka, ki mu pomagamo v vseh življenjskih situacijah.«