Po skoraj 32 letih se je s čela SPZ poslovil Avgust Brumnik, ki ga je v vlogi predsednika nasledil dosedanji poslovodja Mitja Rovšek. V izvršnem odboru ostajajo Janko Malle, Božo Hartmann, Helena Verdel in Marica Sima, na novo so se jim pridružili Julija Schellander-Obid, Roman Petek in Gusti Malle.

V prostorih Delavske zbornice Koroške (AK Kärnten) je v četrtek, 12. januarja, potekal občni zbor Slovenske pro-svetne zveze (SPZ). Uvodoma so delegatkam in delegatom zapele Praprotnice, skozi občni zbor je nato vodil podpredsednik SPZ Janko Malle. Poudaril je, da so na pretekli seji upravnega odbora dosegli soglasje o tem, da se mora funkcija predsednika profesionalizirati. Doslej je bila to častna funkcija, ki jo je zgledno tri desetletja in še kako leto navrh z zastopanjem navzven in z rednimi obiski društvenih prireditev opravljal Avgust Brumnik, za katerega so v organizaciji vedeli, da ne bo več kandidiral za funkcijo predsednika. Mitja Rovšek je tako postal prvi poslovodeči predsednik na čelu SPZ. V izvršnem odboru ostajajo Janko Malle, Božo Hartmann, Helena Verdel in Marica Sima, novi v njem so Julija Schellander-Obid, Roman Petek in Gusti Malle.

Brumnik zbolel, občni zbor slišal video sporočilo 

Nekdanji predsednik Brumnik na občnem zboru, ki ga je razrešil funkcije, zaradi gripe ni prisostvoval, je pa delegatkam in delegatom poslal videoposnetek s povzetkom doseženega v treh desetletjih na čelu SPZ. Recimo obnova štirih kulturnih domov, za katere skupaj z domačimi društvi skrbi SPZ. To so žitrajski KUMST, Kulturni dom Danica v Šentprimožu, k & k center v Šentjanžu, vsi prenovljeni in adaptirani, medtem ko se prenova kulturnega doma na Radišah še ni začela. Avgust Brumnik se je s funkcije predsednika poslovil ponosen na visoko raven društvenih kulturnih dejavnosti. Predvsem na področjih zborovskega petja in gledališča se je po besedah Brumnika društvena kulturna dejavnost marsikje približala napol profesionalni. Poleg tega je SPZ gonilna sila zbiranja hišnih in ledinskih imen, dostopnih na spletu (flurnamen.at, skrbnik strani Vinko Wieser). Letos naj bi se že zbranim pridružila še hišna in ledinska imena iz treh občin. Brumnik je posebej omenil tudi skupni projekt s Krščansko kulturno zvezo »Slovenščino do/živeti«, kakor tudi vse druge pobude za dvig prisotnosti in kakovosti slovenskega jezika na Koroškem, kakor je recimo literarni natečaj »Pisana promlad«.  

V filmu, prikazanem na občnem zboru, so zastopniki društev poudarili predvsem povezovanje med društvi, pri katerem jim lahko pomaga krovna organizacija SPZ, pa tudi finančno pomoč in organizacijsko podporo s strani organizacije, ki pride še posebej prav pri opisovanju projektov. Tako je recimo Samo Wakounig, predsednik SPD Danica, omenil, da bi lahko člani več kulturnih društev ustanovili svojo igralsko skupino za odrasle, saj za razliko od številnih otroških in mladinskih gledaliških skupin na Koroškem najdemo komaj katero gledališko skupino, v kateri nastopajo odrasli amaterski igralci.

SPZ pred podpisom pogodbe za prireditveni prostor v Celovcu

Novi predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek pravi, da bo kot poslovodeči predsednik nadaljeval s projekti organizacije, kot so bralni projekt »Miša«, prenova doma na Radišah bo končana poleti, nadaljuje se skupni projekt s KKZ »Slovenščino do/živeti«, pa tudi zemljevidi hišnih in ledinskih imen bodo dopolnjeni in digitalno objavljeni, med drugim s podatki za Korte, Hodiše in Šentjakob. Nov projekt je SloGled, online portal za slovensko in dvojezično gledališče na Koroškem, na katerega se bodo prenesle gledališke vsebine s spletne strani Kino v karanteni. Poleg tega je SPZ pred podpisom pogodbe za najem prireditvenih prostorov v Celovcu. »Ta prireditveni prostor bo namenjen za naše profesionalno gledališče, deloma za gledališki abonma, deloma za Kakajčka, pa tudi za vsa naša društva in vse pobude, ki želijo nastopati v Celovcu.«