Avstrija je na mednarodnem indeksu zaznave korupcije iz leta 2019 med najboljšimi, na dvanajstem mestu od 180 držav. Kljub temu korupcija v Avstriji ni neznana. Najboljši primer napeljave na korupcijo je afera Ibiza, ki bo za to skrbela, da bo Avstrija padla v indeksu. Za svet brez korupcije se zavzema organizacija Transparency International (TI). O korupciji v Avstriji in delovanju organizacije nam je povedal več vodja avstrijske pisarne Luca Mak, ki je doraščal v Želučah.

Dunaj Moto nevladne in neprofitne organizacije Transparency International je svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ni prepleteno s korupcijo. Avstrijsko pisarno, tako imenovani chapter od leta 2019 vodi Luca Mak, ki je doraščal v Zelučah, maturiral na Slovenski gimnaziji in zaključil študij gospodarskega prava na ekonomski univerzi. Delal je v Rusiji in v Švici za Uefo. Leta 2018 je delal za International Anti-Corruption Academy na Dunaju in tako prišel do TI.
Med težišči  društva TI v Avstriji spada zahteva do lažjega dostopa do informacij javnega značaja, korupcija v športu, zaščita žvižgačev (Whistleblower) ali financiranje političnih strank. 
»Tudi v Avstriji obstaja cestna korupcija, ni pa tako razširjena kot npr. v Južni Ameriki, kjer moraš plačati, da lahko greš k zdravniku. Imaš tudi pri nas ljudi, ki ne delajo tako, kot bi morali, ne moreš pa tega primerjati. Zato je naš chapter osredotočen na politično korupcijo,« pravi Mak.

Lažji dostop do informacij

Tako je Avstrija edina država v Evropi, kjer je uradna tajnost  ustavni zakon, tako imenovani RTI rating vidi Avstrijo pri dostopu do informacij celo na zadnjem mestu na svetu. Ker je dostop do ključnih informacij državljanom otežkočen, pa postane tudi razkrivanje korupcije in kontrola uprave težje. TI zahteva odpravo uradne tajnosti in zasidranje dostopa do informacij kot upravni zakon. O tem se je govorilo tudi v sklopu s transparenčnim paketom vlade. Mak v tem sklopu omenja še zdravstveni sektor, ko podjetja v sodelovanju z univerzami in javnimi ustanovami delajo velike raziskave za nove medikamente ali terapije, a jih potem le objavijo, ko so rezultati dobri. 

»Tema pa so tu tudi farmacevtski koncerni, ki imajo pogodbe z zdravniki. Ravno pogoji teh pogodb pa naj bodo javno dostopni.«

Zaščita žvižgačev 

Po besedah Maka je bila v zadnjih tednih zaščita žvižgačev ena najbolj perečih tem v delovanju organizacije. Medtem ko ima Avstrija v javnem sektorju »do določene mere« že mehanizme, ki ščitijo žvižgače, jih v privatnem sektorju ni, ugotavlja. Direktiva EU od vseh članic zahteva, da vzpostavijo učinkovite, zaupne in varne kanale za prijavo ter zagotovijo učinkovito zaščito žvižgačev pred povračilnimi ukrepi v javnem in privatnem sektorju.  Do decembra 2021 imajo članice čas, da direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo. Tako je TI izdelala stališče s sedmimi ključnimi zahtevami in vabila na webinar z eksperti in zastopniki ministrstev.

Tudi žrtve ga kličejo

Včasih stopijo v stik z Makom tudi žrtve korupcije. »Posredujemo jim informacije, kam se lahko obrnejo, nimamo pa kapacitet, da bi se ukvarjali z individualnimi primeri.«

Afera Ibiza in posledice

Zastopniki TI sodelujejo tudi v task force za transparenčni paket. Ta naj bi mdr. vseboval tudi lex Ibiza, torej da bi tudi obljubljanje nezakonitih dejanj oseb, ki se potegujejo za  določeno politično pozicijo, postalo kazniva. 
Že nekaj let pa se v Avstriji tudi kritizira pravica dajanja napotil ministra za pravosodje državnim tožilcem. »Ministrica Zadić vidi, da je treba to spremeniti. To je ena od šibkih točk Avstrije pri različnih indeksih.« Tudi tukaj je TI vnesla svoje predloge.
Nasplošno pa je Mak mnenja, da je družba danes bolj senzibilizirana za zaznavanje korupcije in da je prav zaradi tega v zadnjih letih po vsem svetu prišlo na javnost več primerov politične korupcije. »Prav to senzibilizacijo ljudi hočemo še bolj pospeševati. Tudi pri načrtovanem pouku etike naj bi bila korupcija, transparenca in integriteta del pouka. Če začnemo pri šolarjih, potem bo še manj klicev v našo pisarno.«

Zastopani v 100 državah

TI ima pisarne v 100 državah. Glavni sedež je v Berlinu, kjer dela 80 ljudi in kjer mdr. oblikujejo tudi indeks zaznave korupcije. Pri TI Austria poteka vsebinsko delovanje v delovnih skupinah, v katere so vključeni eksperti posameznih področjih, kot je to financiranje strank ali whistleblowing. »Eksperti se redno srečajo v skupinah in največkrat spišejo besedilo z zahtevami.« 

Sodelovanje v delovnih skupinah je prostovoljno. Mak je edini nastavljenec avstrijskega chapterja, pomaga pa mu še študentka. »Kot majhna organizacija lahko hitro reagiramo in hitro spremenimo svoja težišča. Smo politično neodvisni in ne dobimo denarja od ministrstev in političnih strank. Ko nas vabijo politiki, točno pogledamo, če res potrebujejo našo pomoč ali če naredijo kaj samo zaradi publicitete.« TI Austria ima nad 100 navadnih članov in skoraj 50 korporativnih članov, med njimi velike avstrijske banke, zavarovalnice, deželi Štajerska in Nižja Avstrija, razne občine in podjetja, ki jim TI Austria tudi svetuje. 

Iščejo mlade, ki bi sodelovali

S prevzemom pisarne se je spremenila tudi starostna struktura v pisarni in 27-letni Mak vabi mlade k sodelovanju v organizaciji. Prvi korak je bilo predavanje »White-collar crime« na pravni fakulteti dunajske univerze. Drugi korak je korupcijsko gledališče na »zaenkrat samo« dunajskih višjih šolah, kjer so šolarji z igranjem spoznali, kaj je korupcija, kje se začne in kje konča. Tretji korak, kjer TI Austria išče študente in mlade, ki že delajo, je think tank, ki se loteva različnih tem. Prvi think tank je potekal na temo korupcije v Brazilji, v ospredju drugega je lobiranje. V nadaljnjem think tanku spoznavajo psihološka ozadja korupcije. »Poskusimo pridobiti mlade, ki pridejo na Dunaj. Obstaja tudi možnost, da se zainteresirani vključijo online. Nudimo lahko aspekt mednarodnosti, saj pri nas sodelujejo študentje iz vsega sveta.«

Tudi Avstrija se lahko še zboljša

Na vprašanje, kje je položaj Avstrije glede korupcije, odgovarja, da je še vedno potencial za zboljšanje. »Vedno poskušamo produktivno kritizirati. Imam veliko kontakta do drugih pisarn po vsem svetu in lahko rečem, da smo v primerjavi bolj spredaj in da naše domače naloge razmeroma dobro opravljamo, tudi če se dogajajo škandali, kakršna je afera Ibiza.  

Pandemija bo pospešila korupcijo

Gospodarska kriza zaradi pandemije bo povišala korupcijo v državah, kjer je korupcija vsakdanji pojav, pravi Mak. V Avstriji in drugih zahodnih državah pa bo netransparentno financiranje strank po mnenju Maka vedno večji izziv. »Nismo za to, da bi se stvari prepovedale, malo več transparence pa bi že veliko spremenilo.«