Preimenovanje jezera Sablatnigsee v Turnersee leta 1932 je nacistična iznajdba. Toliko bolj razveseljivo je, da sta Wilhelm Kuehs in Sonja Kert-Wakounig skupaj z domačini sprožila iniciativo, ki naj bi jezeru vrnilo spet staro nemško ime. 

Telovadna društva pod streho nemškonacionalne organizacije »Turnerbund« so bila vse drugo kot zgolj športno usmerjena. Od vsega začetka so igrala tudi pomembno vlogo pri razširjanju nemškonacionalne ideo­logije in bila so že pred 2. svetovno vojno v veliko oporo nacio­nalsocialistični politiki. Na Koroškem je bilo med telovadnimi društvi, ki so se posvetili nemškonacionalni vzgoji, vodilno Telovadno društvo Wolfsberg, kot piše zgodovinar ter kustos in kurator razstav Christian Klösch (roj. leta 1969 v Wolfsbergu) v svoji disertaciji »Des Führers heimliche Vasallen« (Firerjevi tajni vazali). Član Telovadnega društva Wolfs­berg je bil prav tako Karl Hönck, ki je ustanovil tudi društvo »Kärntner Grenzland« s ciljem, »s tega (dvojezičnega, op. p.) področja izpodriniti slovensko narodno skupnost« (Klösch).

Sonja Kert-Wakounig

Član NSDAP in zločinske SS 

Hönck, poudarja zgodovinar Klösch v pogovoru z Novicami, je leta 1931 postal član NSDAP ter leta 1932 zločinske SS. Velja za očeta telovadnega tabora ob Zablaškem jezeru. »Hönckov tabor je bil do leta 1938 ilegalni izobraževalni kraj NSDAP, kjer so indoktrinirali mladino v smislu nacionalsocialistične ideologije. Uradno je tabor prirejal pohode, potovanja, plavanje ter folkloro in petje. Dejansko pa sta bila v ospredju nemškonacionalna vzgoja in predvojaško šolanje.« To potrjuje tudi pisanje časopisa »Kärntner Grenz­ruf«, ki je leta 1940 z veseljem poročal: »Tabori ob Zablaškem jezeru so v sistemskem času služili šolanju tabornikov in voditeljev Turnerbunda z velikim ciljem, da se leta 1938 Ostmarka vrne v nemški rajh, kar se je tudi doseglo.«

Christian Klösch

Preimenovanje jezera          

Leta 1932 je društvu »Kärntner Grenzland« uspelo, da od Orsinija Rosenberga za drag denar odkupi Zablaško jezero in zagotovi stalen tabor ob jezeru. Na Žamanjah je Hönck kupil  kmečko posestvo, na katerem je po vojni dolgo let obratovala  tudi medtem ukinjena gostilna. Hkrati so Zablaško jezero takoj po prevzemu jezera preimenovali v »Turnersee«. Pri tem je moral biti, pravi zgodovinar Klösch v pogovoru z Novicami, Höncku in njegovim somišljenikom v veliko oporo poznejši koroški NSDAP gauleiter Friedrich Rainer. Ta je bil v 30. letih prejšnjega stoletja vodilni funkcionar koroške organizacije »Deu­tscher Turnerbund« ter v predsedstvu društva »Kärntner Grenzland«. Rainer, ki so ga leta 1947 v Ljubljani kot vojnega zločinca obsodili na smrt, nato pa po uradnih navedbah še istega leta eksekutirali smrtno obsodbo, je z vsemi močmi zagovarjal preimenovanje jezera in ga tudi dosegel. Hönck sam je bil v 2. svetovni vojni stotnik nemške wehr­macht na vzhodni fronti (Klösch: »Ali je bil vpleten tudi v vojne zločine, ni znano«), po vojni pa je je bil, poudarja Klösch v pogovoru z Novicami, »več desetletij vodja tabora na Žamanjah«. Po njegovi smrti leta 1986 so tabor preimenovali v »Karl Hönck-Heim«, poimenovanje po Höncku pa odpira veliko vprašanj glede zgodovinske slike in samorazumevanja društva »Kärntner Grenzland«.

Wilhelm Kuehs; Foto: Wilhelm Kuehs

Kdor misli, da je danes, ko naj bi se antinacistična miselnost nesporno zasidrala v avstrijske glave, zavladal ta duh tudi okoli  doma »Karl Hönck-Heim«, se moti. Sicer se sedanji predsednik društva »Verein Kärntner Grenzland« Klaus Kinzer po poročanju dnevnika Der Standard trudi za odkrito soočanje z lastno zgodovino. Kljub temu se dogajajo dubiozni dogodki okoli Hönckovega doma, kjer se predvsem poleti slej ko prej odvijajo tabori.

Iniciativa Sablatnigsee 

Neokusne nacistične trditve in to v času skupne Evrope

Pred kratkim je velikovški pisatelj Wilhelm Kuehs objavil v velikovški izdaji Kleine Zeitung članek, da je avgusta lani neka soseda našla v bližini doma listič z ominoznimi parolami: »Heil Hitler: Gruß der Nazis«. Najdejo se tudi pozivi »Heil Hitler« in »Sieg Heil«. Turisti naj bi opazovali tudi skupine mladih fantov, ki so peli pesmi, v katerih zahtevajo združitev Avstrije z Nemčijo. Prišlo je do prijav teh dogodkov, a je celovško državno tožilstvo ukinilo preiskavo. 

Toliko bolj razveseljivo pa je, da sta Sonja Kert-Wakounig in Wilhelm Kuehs skupaj z domačini ustanovila Iniciativo Sablatnig­­­s­ee – Zablaško jezero s ciljem, da bi se Turnersee spet imenoval Sablatnigsee. Pristojni občinski in deželni politiki ter predvsem lastniki jezera se sicer (še) močno upirajo preimenovanju jezera. Toda prišel bo trenutek, ko toka časa tudi oni ne bodo mogli ustaviti.  

Wie aus dem Sablatnigsee Turnersee wurde?

Predavanje in diskusija 
Predavatelj: dr. Christian Klösch
Kdaj? V ponedeljek, 22. aprila, ob 19.30.
Kje? K3-Škocjan.
Moderacija: dr. Peter Pirker