Koroška

Delavci volijo zastopnike

AK zastopa interese zaposlenih v Avstriji. Na Koroškem zaposleni izvolijo 70 svet­nikov v svoj parlament. Med kandidati je tudi nekaj

1 2 19