Po 24 letih je minulo sredo Manuel Jug nasledil Ano Blatnik na čelu DESKAN. Kot predstavnik SPÖ in narodne skupnosti hoče biti most med stranko in narodno skupnostjo in nastopati kot moderator v primeru sporov in nesoglasij.

Rekordnih 24 let je Ana Blatnik predsedovala Delovni skupnosti avstrijskih narodnosti v SPÖ (DESKAN). Z izvolitvijo Manuela Juga minulo sredo je DESKAN dobila tretjega predsednika v zgodovini organizacije. Prvi predsednik je bil Tomaž Ogris. Jug poudarja, da je v odboru kar več generacijskih spememb. V bodoče bo DESKAN imela tri podpredsednice in dva podpresednika. Med njimi so trije župani iz treh okrajev. To so županja Lisa Lobnik iz Železne Kaple, župan Heribert Kulmesch iz Sel in Guntram Perdacher iz Šentjakoba v Rožu. Podpredsednici sta še boroveljska podžupanja Monika Pajnogač in Gusti Gasser. Tajnik bo Fabian Hribernig (namestnica Nadja Keuschnig), blagajnik pa Andreas Ojster (namestnica Stephanie Venier).

Večina odbornikov, ki so se umaknili, bo še naprej sodelovala v 35-članskem razširjenem odboru. Od 92 volilnih upravičencev je sodelovalo več kot 70 odstotkov. Upravni odbor in predsedstvo sta bila izvoljena z veliko večino, novoizvoljeni predsednik Jug je prejel 98,4 odstotka glasov. Približno polovica članov je iz večinskega naroda, pravi Jug in dodaja, da se je znotraj DESKAN zmeraj koordinirala linija SPÖ v vprašanjih narodne skupnosti in tako bo tudi v bodoče. Jug ugotavlja, da je DESKAN znotraj SPÖ zelo zasidrana in da je glas organizacije znotraj stranke zelo slišan. Cilj Juga pa je povišati prepoznavnost organizacije navzven. Organizacijo vidi kot most med SPÖ in narodno skupnostjo. Kot predstavnik narodne skupnosti in SPÖ hoče nastopati kot moderator v primeru sporov in nesoglasij. 

Nezdružjivosti hkratnega predsedovanja ZSO in DESKAN Jug ne vidi in pravi, da je že zadnja štiri leta bil podpredsednik DESKAN. Poudarja, da so tudi v odboru ZSO zastopniki različnih strank, bodisi Zeleni, zastopnik KPA, osebe iz samostojnega političnega gibanja ali SPÖ. Kljub temu pa ZSO tudi v bodoče ne bo dajala volilnih priporočil.

V volilnem boju za občinske volitve 2021 je mnogo občinskih frakcij SPÖ prvič nagovarjalo volilce tudi v slovenščini. Na vprašanje, ali se je spremenilo mišljenje ali so se spremenile osebe, pravi Jug, da se je spremenilo oboje. Hkrati novi predsednik ne zanika, da je znotraj SPÖ še zmeraj mnogo skeptikov, ko gre za zadeve narodne skupnosti, in zato hoče z DESKAN tudi senzibilizirati znotraj stranke.

Dober primer je občina Borovlje, v kateri je nastal konflikt glede plebiscitnega daru, prav tako pa še ni sistemsko rešena podpora za privatni vrtec Jaz in Ti. Jug pravi, da je že bil v kontaktu s predstavniki narodne skupnosti in s predstavniki boroveljske občine in da se hoče še enkrat pogovarjati z obema stranema. Vsekakor vidi poslanstvo DESKAN tudi v tem, da se pri takih konfliktih organizacija vključi in moderira, če je želja. Sam je obiskal vrtec Jaz in ti in je mnenja, da bi naj občine namenile vrtcem enako vsoto za vsakega otroka, ne glede na to, ali otrok obiskuje občinski ali zasebni otroški vrtec.

Na začetku leta 2023 Juga čaka naslednji občni zbor, na katerem bo spet nastopil za mesto predsednika ZSO. Trenutno poučuje Jug deset ur matematike na Dvojezični trgovski akademiji in po zaključku na ravni bachelor napreduje s študijem za master nemščine in matematike pedagoške smeri. Pravi, da je mešanica biti politik in učitelj zanj ravno prav in bi trenutno ne hotel biti brez politike in šole.