Velika želja KPD Planina je vključiti v jubilejno leto vse Selane in Selanke in tudi ljubitelje in ljubiteljice kulture izven Sel. Obširen letni program bodo predstavili 24. januarja na spletu.

Pojem »kultura« uporabljamo v raznih pomenih. Z njo velikokrat mislimo na različne oblike umetniškega ustvarjanja: glasbene, literarne, likovne in druge človeške estetske in idejne dosežke. O kulturi govorimo tudi v normativnem smislu: kulturno obnašanje razlikujemo od nekulturnega. V to kategorijo spada, kako govorimo, kako se obnašamo do soljudi in podobno. V sociološkem pomenu s kulturo razumemo vse človekove materialne in duhovne stvaritve: vrednote, moralno presojanje, pravila in tudi običaje ter navade. Vse to skupaj določa način življenja v človeški skupnosti: človekovo mišljenje, presojanje, delovanje in bivanje. Vzrok za to naštevanje različnih dimenzij kulture je dejstvo, da pandemija še vedno posega v društveno in kulturno življenje in se mora človeštvo bolj kot kdaj prej zavedati tega, da je kultura več kot nastopanje na odru. Kljub temu načrtuje društvo KPD Planina Sele v tem izzivalnem času kar celo vrsto prireditev, ki bodo obogatile 120. obletnico obstoja društva in organiziranega kulturnega delovanja v Selah. Ta častitljiva številka nam dokazuje, da so ljudje že pred 120 leti vedeli, kako pomembni sta kultura ter skrb za ohranitev domačega jezika in domače pesmi. Tega bi se naj zavedali več kot sto let kasneje tudi vsi, ki zdaj živijo v Selah in širom južne Koroške. Velika želja KPD Planina je vključiti v jubilejno leto vse Selane in Selanke in tudi ljubitelje in ljubiteljice kulture izven Sel. Tako kot že pred desetimi lepi vabijo prav vse, da se udeležijo akcije »SeFoSE – Selani in sosedje fotografirajo Sele«. Fotoaparat ali mobilni telefon, Košuta ali razpoka v cesti, cerkev ali gostilna, zima ali poletje, človek ali drevo … vse je dovoljeno! Fotografirajte Sele, kakršne so leta 2022, in prispevajte svojih pet pogledov na Sele, svojih pet fotografij na skupni razstavi decembra. Načrtujejo tudi razstavo del ustvarjalcev in ustvarjalk, ki živijo v Selah. Risanje, slikanje, kvačkanje, delo z lesom, kamnom, steklom ali volno … vse je dovoljeno! Razstava bo jeseni 2022 in vsi ste vabljeni, da izkoristite dolge zimske dneve in večere in začnete ustvarjati dela, ki jih bodo društveniki z veseljem predstavili publiki na skupni razstavi. Podrobnejše informacije ter predstavitev vseh ostalih načrtov skozi celotno jubilejno leto boste lahko videli v online predstavitvi, ki bo v ponedeljek, 24. 1. 2022, ob 18.00 na YouTube-kanalu KPD Planina Sele. Društveniki KPD Planina Sele prisrčno vabijo k ogledu predstavitve sporeda, k sodelovanju pri raznih celoletnih akcijah ter obisku številnih prireditev v jubilejnem letu 2022!