26. september od leta 2001 obeležujemo kot Evropski dan jezikov. Letos sta dve celovški dvojezični ljudski šoli, LŠ 24 in LŠ Mohorjeva, v javnem prostoru opozarjali na jezike, ki jih govorijo njihove učenke in učenci. Otroci od 1. do 4. razreda z LŠ 24 so s pesmijo v slovenskem in nemškem jeziku občinstvu staršev in mimoidočih na Novem trgu predstavili svojo šolo, sledila je razdelitev na skupine po jezikih in kratko branje v slovenskem, nemškem, italijanskem, angleškem, bolgarskem, bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku. Učenci LŠ Mohorjeva so vidno in slišno na dan jezikov opozarjali na Cesti 10. oktobra. Otroci so pripravili plakat Dan jezikov in ga izobesili z drugega nadstropja, vedno spet pa so tudi na cesti odmevali pozdravi v slovenščini, nemščini, italijanščini, francoščini, nizozemščini in angleščini, ki so jih otroci predhodno posneli z učiteljicami in učitelji.