Mladinsko društvo IniciativAngola in Pastoralni center za Slovence sta 19. januarja vabila na 18. dobrodelni koncert »Naša pesem za Angolo« v Domu glasbe v Celovcu. Izkupiček koncerta (3300 €) je namenjen projektu »Vaška šola v Quitili«. Sodelovali so številni otroški in šolski zbori, med drugimi zbor otroškega vrtca »Naš otrok«, šolski zbor Mohorjeve LŠ in šolski zbor Javne dvojezične LŠ 24.

Marija Šeme-Bonizzi in Marica Hartmann sta skrbeli za dober potek prireditve.

Za organizacijo koncerta je bila pristojna Marija Šeme-Bonizzi, za takšen veledogodek s približno 200 nastopajočimi otroki pa je potrebno veliko pomagačev, od garderobe preko moderacije do zbiranja darov. Med gosti koncerta je bil tudi fotograf Karlheinz Fessl, z njegovimi slikami so oblikovali letošnji stenski koledar društva. Fessl je obiskal tudi vaško šolo v Quitili in pripovedoval, kaj je tam doživel: »Malico, ki jo dijaki dobijo v šoli, nesejo domov, saj tam že čakajo lačni bratje in sestre.« IniciativAngola (IA) v celoti krije stroške šole s približno 220 učenci. Predsednik IA Hanzej Rosenzopf o koncertu Naša pesem za Angolo: »Dobro je, da se otroci v pripravah na ta koncert soočajo z življenjskimi razmerami drugih otrok po svetu, da ni samoumevno, da lahko grejo v šolo, imajo šolsko malico in toplo šolo.« Projekt »Vaška šola v Quitili« lahko podprete z botrstvom. Več informacij: +43 676 / 8772 3461 ali [email protected] 

Milica Merkač, Maria Schwarz in Ina Florjančič so pomagale pri garderobi.

Vse slike: Povezava