Tri nove trgovine v Pliberku naj bi nastale pred Billo na levi strani ceste iz Nonče vasi v Pliberk. 

Da ima projekt v Pliberku nemalo nasprotnikov dokazuje akcija Helene Breitfuss, Ericha Rudolfa in Franca Valeška ki zbirajo podpise občanov, ki so skupaj z drugimi nasprotniki projekta – kot pravijo; v hipu – zbrali 300 podpisov proti načrtovani gradnji. S tem so si nasprotniki gradnje zagotovili pravico do zborovanja občanov, ki jo predvideva člen 60 koroškega splošnega zakona o občinah – K-AGO. 

»Razočaran sem nad občinsko politiko,« pravi Erich Rudolf in dodaja: »Ne zavedajo se, da se je čas spremenil in da postajajo problemi zaradi klimatskih sprememb in prekomerne pozidave in rabe tal zmeraj večji. Mislijo kot pred tridesetimi leti – več trgovin imaš, bolje je. V več koroških občinah se je videlo, da je gradnja velikih trgovin ob robu krajev pospešila izumiranje centrov, a se res nič ne naučimo.«

Franc Valeško: »Kdor Pliberk pozna, ve, koliko praznih površin je na razpolago, npr. tovarna čopičev. Dosti je že pozidanega prostora, kjer bi lahko realizirali gradnjo trgovin. Na veliko govorijo o mestu kulture, gradbene kulture pa v Pliberku ne poznajo.«

Helena Breitfuss dodaja: »Hočemo konfrontirati župana in občinsko politiko z našimi pomisleki, saj smo v kratkem času zbrali 300 podpisov. « Breitfuss želi več vključevanja občanov. Vsekakor pa je, kakor pravi, boj proti klimatskim spremembam in pozidavi tal tudi v malem, v Pliberku, važen: »Kaže, da naravne katastrofe nimajo nobenega učinka.«

Zborovanje občanov, na katerega vabi župan mestne občine Pliberk Stefan Visotschnig, bo v petek, 27. januarja, ob 17. uri v farni dvorani v Pliberku. Nasprotniki projekta upajo na čim večjo udeležbo. 

Že decembra 2021 je pliberški občinski svet odpravil moratorij za gradnjo za del parcele. Izid glasovanja je bil 13:10. Proti so bili občinski svetniki pliberške EL, deloma pa tudi mandatarji ljudske stranke. Drugi del moratorija za preostalih 4738 kvadratnih metrov površine je občinski svet odpravil decembra 2022 z večinskim sklepom 17:6. Proti so bili mandatarji EL in dva občinska svetnika ljudske stranke.