V dvorani zrcal Koroške deželne vlade je bila v ponedeljek, 18. julija, na programu podelitev Velikih častnih znakov dežele Koroške. Med prejemniki so bili tudi pripadniki narodne skupnosti.

Deželni glavar Peter Kaiser je navzoče pozdravil tudi v imenu predsednika Slovenije Boruta Pahorja. Kaiser in Pahor sta se na ta dan srečala pri Peršmanu. Kaiser: »Govorila sva o prekomejnem sodelovanju in o tem, da jezik tam, kjer je nekoč ločeval, danes vidimo kot možnost v raznolikosti.« Deželni glavar se je zahvalil vsem nagrajenkam in nagrajencem: »Ogromno ste storili za sožitje in razvoj naše dežele.«

Častni znak Katji Sturm-Schnabl in Rozini Wernig

Rozina Wernig (tretja z leve)

Veliki častni znak dežele Koroške sta med drugimi prejeli gospa Katja Sturm-Schnabl in gospa Rozina Wernig. Vodja deželnega protokola Christiane Ogris je v lavdaciji nagovorila težko preteklost nagrajenih žensk. Obe sta bili z družino leta 1942 pregnani s svojih domov. Kljub težkemu otroštvu sta se ženski uspešno uveljavili na različnih področjih. Katja Sturm-Schnabl je kot znanstvenica in univerzitetna profesorica objavila številna znanstvena dela. »Enciklopedijo slovenske kulturne zgodovine na Koroškem od začetkov do leta 1942«, ki jo je izdala skupaj z Bojanom-Ilijo Schnablom, lahko štejemo za njeno življenjsko delo. Zbornik omogoča povezano razumevanje kulturnih procesov v deželi. Letos septembra bo Univerza na Dunaju Katjo Sturm–Schnabl počastila z nazivom »častna senatorka«. Rozina Wernig je skupaj z možem Francem leta 1974 na Kočuhi ustanovila kamp Rož in ga vodila skoraj 20 let. Z zagnanostjo je ustvarila vzorno in uspešno podjetje. Poleg tega je Wernigova deset let predsedovala Kulturnemu društvu Šmarjeta/Apače in organizirala številne kulturne prireditve in praznovanja. Mnogi dopustniki so postali zvesti stalni gostje kampa Rož/Camping-platz Rosental in vedno znova radi prihajajo tja. Vedno je dajala prednost temu, kar združuje, pred tem, kar razdvaja.

Častni znak Angeliki Hödl in Hansu Ogrisu

Katja Sturm-Schnabl in deželni glavar Peter Kaiser

Veliki častni znak dežele Koroške je prejela še gospa Angelika Hödl. Hödlova se je kot poslovodkinja radia Agora 105,5 zavzemala za »medijsko in politično predstavništvo slovenske narodne skupnosti ter drugih socialnih in političnih manjšin«. Priznanje je med drugimi prejel še učitelj in glasbenik Hans Ogris. Podelil jih je deželni glavar Peter Kaiser, za glasbeno spremljavo sta poskrbela glasbenika Karen Asatrian in Anna Hakobyan. Poleg številnih častnih gostov in družinskih članov nagrajenk in nagrajencev se je podelitve priznanj udeležil tudi predsednik Zveze slovenskih pregnancev Gregej Krištof. 

Več slik najdete tukaj: Povezava