Luka Olip, 20-letni študent zgodovine iz Sel, je bil 6. maja na izred­nem občnem zboru Mladine evropskih narodnih skupnosti (MENS) soglasno izvoljen v funkcijo blagajnika in bo del poslovodečega predsedstva MENS. 

Luka Olip je doma iz Sel pri Cerkvi, kjer tudi živi, zgodovino pa študira na Alpsko-jadranski univerzi v Celovcu. Član Mlade Enot­ne liste (EL) je z organizacijo MENS v stik prišel pred kratkim, v začetku aprila letos preko Romana Robleka. Ta je Luko povezal z Damjanom Sternom in oba povabil na seminar MENS, kjer sta uživala v živem stiku z mladino drugih evropskih manjšin, »veliko novega in zanimivega sem se naučil o evropskih narodih«, se spominja Luka. Aprila je MENS ravno iskala novega člana predsedstva, o katerem se je odločalo na izrednem občnem zboru 6. maja. Na tem je bil v funkcijo blagajnika in s tem tudi poslovodečega člana predsedstva soglasno izvoljen Luka Olip. 

Luka želi biti dejaven za izboljšanje položaja vseh tistih manjšin, ki jim ne gre dobro, oziroma za prenos najboljših praks z dansko-nemškega terena v Francijo, pa tudi na jug, vzhod in jugovzhod Evrope. »Osebno mi je to delo kot koroškemu Slovencu zelo pomembno, saj želim doprinesti k ohranitvi slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Poleg tega pa si želim koroško-slovenski mladini približati delo evropskih mladinskih organizacij.« MENS je namreč samo ena izmed njih, izrecno namenjena manjšinski mladini. Mlada EL je z Luko Olipom po sedmih letih ponovno zastopana v predsedstvu krovne organizacije mladih predstavnikov manjšin v Evropi.