V svojem prvem govoru je Franc Jožef Smrtnik kot novopečeni deželni poslanec spregovoril tudi v slovenščini. Reakcija je bila tipično koroška: »Amtssprache ist Deutsch.«

Svoj prvi govor je Franc Jožef Smrtnik (Team Kärnten)kot novi in edini deželnozborski poslanec iz vrst slovenske narodne skupnosti posvetil predvsem vprašanju narodnostnega sožitja v deželi ter perečim problemom podeželja. Odločno se je na deželnozborskem zasedanju v četrtek, 11. maja, izrekel za pozitivna prizadevanja vseh frakcij, »če gre za vprašanja in želje majhne slovenske narodne skupnosti, ki se bori za preživetje«.

Obrnil se je na svoje deželnozborske kolegice in kolege: »Gre mi za to, da presežemo, kar nas loči, in iščemo skupno.« Isto pričakuje tudi od deželne vlade. Za novopečenega deželnega poslanca in kapelškega podžupana je jasno: slovenska narodna skupnost mora imeti možnost, da se artikulira in da je prisotna, če hoče preživeti. »Za njeno preživetje je osred­njega pomena, da se njen jezik zaznava v javnosti.« V tej zvezi se je Smrtnik izrekel prav tako za možnost soodločanja v izvoljenih javnopravnih gremijih ter za finančno podpiranje slovenskega jezika in kulture.

Ko je začel govoriti slovensko, ga je predsednik DZ prekinil

Smrtnik je začel govoriti tudi v slovenščini, nakar ga je predsednik deželnega zbora (DZ) Reinhart Rohr (SPÖ) prekinil z utemeljitvijo, da je uradni jezik nemščina in da mora v primeru, da bo spet spregovoril tudi slovensko, iz protokolarnih razlogov že prej predložiti nemški prevod. Ob tem se Smrtnik, kot je povedal v pogovoru z Novicami, (upravičeno) sprašuje, zakaj lahko deželni glavar v deželnem zboru brez težav spregovori tudi slovensko, njemu pa tega ne dovolijo. 

Smrtnik se je v smislu enakopravnosti podeželja kot predsednik odbora za zaščito narave, narodne parke in biosferične parke prav tako odločno zavzel za večjo podporo podeželja in zahteval mdr. osnovni dohodek za kmete, ki glavnopoklicno delajo na majhnih ali srednje velikih kmetijah. S tem je pristojen tudi za Geopark Karavanke.

Vladimir Smrtnik novi klubski pravnik frakcije Team Kärnten

Podžupan občine Bistrica pri Pliberku ter bivši vodja deželnega protokola in bivši predsednik deželne EL je postal novi klubski pravnik deželnozborske frakcije Team Kärnten (TK). Poleg pravnega svetovanja bo sodeloval tudi pri realizaciji servisa TK za vse Korošice in Korošce, ki iščejo pravno pomoč. To velja za vsa področja, tudi za manjšinska. Vladimir Smrtnik je bil pred tem na oddelku 8 deželne vlade in je zdaj službeno dodeljen Teamu Kärnten.

Klubski pravnik frakcije Team Kärnten Vladimir Smrtnik