V deželnem arhivu v Celovcu so minulo sredo odprli razstavo »Slovenci, za zmiraj gre!,« ki je bila pred tem na ogled v Narodnem muzeju v Ljubljani in v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru in kaže drugačen pogled na koroški plebiscit.

»Poskušali smo predstaviti časovni lok od razpada monarhije do 10. oktobra, da bi obiskovalci razstave lahko razumeli, zakaj so na koncu volilci glasovali tako, kot so,« je povedal soavtor razstave Dragan Matić in dodal, da tega avtorji razstave niso hoteli narediti skozi perspektivo glavnih odločevalcev, politikov, temveč iz vidika malega človeka. 

Na otvoritvi v deželnem arhivu je navzoče pozdravil direktor deželnega arhiva Thomas Zelloth, ki je povedal, da je spontano sprejel ponudbo direktorja Arhiva Republike Slovenije Bojana Cvelfarja, da bi tudi v Celovcu bila na ogled razstava, in poudaril, da s to razstavo predstavljajo skupno zgodovino iz drugega zornega kota.

Bojan Cvelfar je povedal, da s posebnim zadovoljstvom gostujejo razstavo pri stanovskih kolegih v koroškem deželnem arhivu, da je razstava brez dvoma prišla v pravo mesto ob pravem času in da izbor dokumentov skuša podajati življenjske stiske in tegobe malih ljudih, ki so po razpadu monarhije na južnem Koroškem bili izpostavljeni posebnim razmeram. Razstava razkriva pričevanja in poročila, ki osvetljujejo bojazni, strahove, upanja in pričakovanja navadnih Korošcev.

Ministrica Helena Jaklitsch je ob otvoritvi razstave povedala: »Plebiscit je pred dobrimi stotimi leti močno zaznamoval in spremenil življenje premnogih ljudi in družin. Koroška, ki za Slovence predstavlja zibelko slovenstva, kjer je zorela naša identiteta, je zaradi odločitve volivcev na plebiscitu ostala zunaj matične domovine. Ne vem, če bi lahko avtorji razstave izbrali boljši naslov, s katerim bi ponazorili dokončnost takratne odločitve – Slovenci, za zmiraj gre.«. 

V deželnem arhivu je razstavljena nekoliko skrčena varianta razstave iz Maribora. Manjka uvodno poglavje o razpadu monarhije.
Nemški prevodi so zamenjali angleške.

Deželni glavar Peter Kaiser je ugotovil, da je zelo spodbudno, da je razstava iz Slovenije na ogled tudi na Koroškem. Historično-znanstveno sodelovanje preko meja pa nam kaže, da živimo pod skupno streho Evrope in da nas skupen pogled usmerja v prihodnost. Povedal je, da imata razstava Slovenci, za zmiraj gre in mobilna razstava  dežele Koroške mnogo skupnega: temeljita na dejstvih, ne skušata interpretirati in prikazujeta zgodovino iz vidika takrat živečih ljudi, ki so se zavzemali za eno ali drugo stran. Ob tem je Kaiser ponudil, da bi mobilno razstavo dežele Koroške pokazali tudi v Sloveniji. 

Razstava v koroškem deželnem arhivu je na ogled do 18. novembra ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.30 in ob petkih od 8.00 do 12.30. Za najmanj pet oseb so možna vodstva ob sredah ob 17. uri. Zanje se je treba prijaviti na [email protected].at ali 0463 5623415. Vodstva za večje skupine so možna v rednem obratovalnem času.