Minuli ponedeljek je kolegij koroške deželne vlade sklenil podporne nagrade za posebne zasluge na področju kulture. Med prejemniki so tudi Zorka Loiskandl-Weiss za njene umetniške zasluge na likovnem področju (6.000 evrov), Sabine Kristof-Kranzelbinder (uprizoritvena umetnost; 3.600 evrov), Elena Messner (literatura; 3.600 evrov) in Melina Kumer (ljudska kultura; 3.600 evrov). Nagrade je kolegij deželne vlade pod vodstvom deželnega glavarja Petra Kaiserja, ki je pristojen tudi za kulturo, sklenil soglasno. Skupna vsota sklenjenih podpornih nagrad za posebne zasluge na področju kulture znaša 66.300 evrov.