Vseh 26 dnevnih točk so na občinski seji, ki je bila 1. oktobra v telovadnici Geopark-šole v Šentlipšu, sprejeli soglasno. Frakcija REgi Žitara vas (občinska odbornika Andrej Hren in Damjan Stern) je vložila dva predloga, ki sta ju podprli tudi vsi odborniki ostalih frakcij. Prvi obravnava izvedbo božičnega trga v Žitari vasi, v drugem pa predlagajo izvedbo rednih predavanj ali delavnic za občane na različne teme, na primer digitalizacija ali ledinska imena. Andrej Hren: »Cilj teh pobud je krepitev vaške skupnosti in da bi se občani zopet srečavali, priložnosti je bilo v zadnjih dveh letih zelo malo.« 

Termin za božični trg so določili 4. december, potekal pa  bo pred občinskim uradom. »Smisel tega je, da se predstavijo domači proizvajalci dobrot ali na primer umetnostni rokodelci. Velikih in malih ustvarjalcev je kar veliko, premalo se jih pozna,« je povedal Hren.