Slovensko prosvetno društvo na Radišah je bogatejše za novo lutkovno skupino, ki je v petek, 15. septembra v kulturnem domu premierno uprizorila igro Izgubljena rokavička. Mentorica nove lutkovne skupine je Majda Rabensteiner-Ogris.

Igra Izgubljena rokavička temelji na ukrajinski pravljici Rokavička. Dedek med nabiranjem lesa v gozdu izgubi rokavico, v katero se naselijo premražene gozdne živali od miške in zajčka do medveda. Prihod vsake nove živali v rokavico med predstavo spremljajo slovenske ljudske pesmi, ki jih ob glasbeni spremljavi v živo pojejo mlade lutkarice in lutkarji. Kot si lahko predstavljamo, zaradi prihoda vedno novih živali postane prostor v rokavički kmalu tesen. To pa zopet v spomin prikliče grški pregovor: Kjer je prostora za enega dobrega človeka, je tudi prostor za tisoč dobrih ljudi oziroma živali. Na odru radiškega kulturnega doma so igro Izgubljena rokavička uprizorili Milena Hribernig, Mitja Lampichler, Lena in Rosa Ortner, Simon in Valentin Schiemann, Lejla Rabensteiner-Ogris, Irina in Hemma Ruttnig, Nina Wakounig, Hanna Wilhelmer ter Kilian in Henrik Woschitz. Režijo je vodila Tina Oman, za glasbeno spremljavo v živo je poskrbel Christian Wrulich, mentorica nove lutkovne skupine pa je Majda Rabensteiner-Ogris. Majda, ki dela kot vzgojiteljica v vrtcu v Borovljah, je mentorstvo mlade lutkovne skupine prevzela v lanskem novembru, ko je skupina tudi nastala. Njene članice in člani se letos še niso udeležili gledališke delavnice KKZ v Ankaranu, se je pa nameravajo udeležiti naslednje leto. Kot pravi Majda Rabensteiner-Ogris, na Radišah »najmanj 10 let nismo imeli otroške ali mladinske gledališke skupine«. V mladosti je Majda tudi sama igrala z mladinsko gledališko skupino na Radišah. »Mislim, da se bo skupina zmanjšala, kakih deset igralk in igralcev pa bomo vsekakor imeli. Pri naši igri je šlo pravzaprav za poskus, ki pa je naletel na zelo dober sprejem občinstva, saj so se otroci zelo izkazali. Moja motivacija pa je, da se nadaljuje tradicija slovenskega kulturnega dela in dvojezičnosti na Radišah, kjer nam je v zadnjih letih manjkala prav domača otroška gledališka oziroma lutkovna skupina.« Zadovoljen z novo lutkovno skupino je bil po predstavi tudi Tischlerjev nagrajenec in dolgoletni tajnik KKZ Nužej Tolmaier, trdno prepričan, da se »sposobnost za jezikovno izražanje v slovenščini najbolje krepi prav na odru«.