14. septembra s predstavo Viktor Polnori svoja vrata občinstvu prvič odpira iKult, novi prireditveni center Slovenske prosvetne zveze (SPZ). Kljub temu da se trenutno v iKultu še žaga, šiva in beli, bodo do novega leta ponudili vrsto zanimivih prireditev.  

Nov slovenski kulturni center je v prvi vrsti namenjen gledališkemu delu in vajam gledaliških skupin, gostovanjem prosvetnih, kulturnih in krščanskih slovenskih društev s podeželja v Celovcu, pa tudi družabnim dogodkom, koncertom, branjem in predavanjem. Ponuja prostor za največ 120 gledalk in gledalcev. »Slovenci si v Celovcu že dolgo želimo prostor za kulturno delo, šlo je za enkratno priložnost, ki smo jo zagrabili z obema rokama,« odgovarja poslovodja SPZ Mitja Rovšek na vprašanje, zakaj je SPZ od Komunistične stranke Avstrije za 10 let (z možnostjo podaljšanja) najela prireditveno dvorano v sklopu Ljudskega doma. 

Prenova v lastni režiji

Otvoritev s predstavo Viktor Polnori (Teater Rampa) 

Pravzaprav bi morali iKult 8. septembra prvi preizkusiti udeleženci tehnične delavnice Krščanske kulturne zveze (KKZ) in SPZ, a se je zapletlo pri dobavi tračnic, po katerih bi bodoči tehniki lahko premikali reflektorje. Tako bo prva prireditev v iKultu 14. septembra uprizoritev Viktorja Polnorega, produkcije dvojezičnega gledališča Teater Rampa po besedilu Thomasa Bernharda in v režiji Alenke Hain. Uprizoritev bo v nemščini, ponovitve v slovenščini so na sporedu 28. in 29. septembra. V iKultu se trenutno še žaga, šiva in beli, marsikaj še manjka, načrtovana je recimo tribuna za gledalce, ki pa je predstava Viktor Polnori ne zahteva, saj so v njej igralci in glasbeniki na isti ravni z občinstvom. 

Povpraševanje po dvorani je veliko

Kot pravi Mitja Rovšek, poslovodja SPZ, so »jeseni totalno zasedeni«. »Pričnemo z desetimi predstavami Viktor Polnori, potem bo tukaj radio AGORA 105,5 s podijskimi diskusijami obhajal 20 let svojega delovanja, nato bodo gostovale predstave abonmaja Pogled dlje, Glasbeno gledališče Gabriel bo 3. novembra premierno uprizorilo avtorsko malo opero »Kot stari naredi, je zmerom prav«, pa tudi predstava Teatra Rampa bo premierno uprizorjena pri nas. To pa še ni vse: tukaj bomo gostili podelitev Rizzijeve nagrade, praznovanje 20-letnice oddaje Sotočja pri RTV Slovenija, 75-obletnico Zveze koroških partizanov, pa tudi koncert šmihelske godbe na pihala. V iKultu ima svoj sedež Teater Rampa, tako da bo vmesni čas med prireditvami v dvorani izkoriščen za vaje.« 

Prireditveni center iKult najdete poleg celovškega kolodvora na naslovu Südbahngürtel 24, kjer stoji Ljudski dom arhitekte Margarete Schütte-Lichotzky. Prenovo v lastni režiji, med katero so naleteli na številna neprijetna presenečenja, sta vodila Mitja Rovšek in Vili Ošina, pri njej so pomagale sodelavke in sodelavci SPZ, pa tudi preko 20 prostovoljk in prostovoljcev. Poslovodja Rovšek v imenu SPZ bralke in bralce Novic prisrčno vabi, da novi slovenski prireditveni center v Celovcu vzamejo za svojega in ga čim večkrat tudi obiščejo.