Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v ponedeljek, 4. septembra na Koroškem obiskal dvojezične občine, ki so bile prizadete v neurjih in poplavah, a tudi občine, ki so priskočile na pomoč prizadetim v Sloveniji. 

Kot sporoča tiskovna služba Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, sta ministra Mateja Arčona na obisku južne Koroške spremljala deželni svetnik Daniel Fellner, pristojen za zaščito ob katastrofah, gasilstvo in reševanje, in župan Občine Globasnica Bernard Sadovnik. Minister se je v imenu Vlade Republike Slovenije zahvalil prebivalcem avstrijske Koroške, deželi, občinam, slovenski narodni skupnosti za vso pomoč in velik materialen in tudi finančen prispevek. Dodal je, da nas je ta nesreča naučila, »kako lahko, predvsem ob elementarnih nesrečah, še izboljšamo medsebojno sodelovanje«. Po vzoru Geoparka Karavanke bi morali po besedah ministra skušati najti čezmejna evropska sredstva za področje zaščite in reševanja.

Minister si je ogledal posledice neurij v občini Železna Kapla in plaz v Globasnici. O poplavah je beseda tekla na občini Galicija z županom in deželnozborskim poslancem Hannesom Makom. Obisk Koroške je minister zaključil v Pliberku, kjer se je sestal z županom Stefanom Visotschnigom, suškim županom Patrickom Skubljem, bistriškim županom in deželnim poslancem Hermannom Srienzem, dobrlovaškim županom Wolfgangom Stefitzem in žitrajskim županom Gerhardom Kollerjem. Srečanja so se udeležili tudi predsednik NSKS Valentin Inzko, predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Benjamin Wakounig, slovenski občinski svetniki in drugi predstavniki manjšine. Ob tej priložnosti si je minister ogledal še pliberški jormak. 

Koroška in Slovenija želita tesneje sodelovati v primeru naravnih nesreč

Po obisku ministra Mateja Arčona je njegov spremljevalec po južni Koroški, deželni svetnik Daniel Fellner povedal, da sta se s sogovornikom dogovorila za tesnejše čezmejno sodelovanje ob ujmah in naravnih nesrečah. Fellner po besedah deželne tiskovne službe napoveduje, da bo sodelovanje na tem področju točka dnevnega reda na naslednjem srečanju skupnega odbora Slovenija-Koroška.