Tinje »Prihodnost se začenja tam, kjer ljudje skupno razmišljajo.« Temu naj bi bil namenjen forum, nova pridobitev Tinjskega doma.

Dialog se imenuje programsko glasilo Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah, dialog je tudi programska osnova Doma samega. Enakopraven dialog. Dialog med enakopravnimi partnerji. Takemu dialogu naj bi bil v prihodnje namenjen tudi tinjski forum, novi prireditveni prostor, ki so ga javnosti in svojemu namenu slovesno predali minuli petek.

Forum je nastal tam, kjer je še pred nedavnim bil bazen, namenjem obiskovalcem in tečajnikom tinjskega doma. Zaradi poostritve predpisov so se mu morali odpovedati, na njegovem mestu je nastal okrogel prostor s polkrožnim obodom vzpenjajočih se stopnic. Nastal je majhen amfiteater, kar je bil poleg besed forum, agora ali aeropag ena izmed asociacij za novo pridobitev. 

»Pojem forum poznamo že iz starega Rima, kjer je označil center političnega, pravnega, ekonomskega in verskega življenja. Vsekakor je bil to kraj, kjer se je veliko dogajalo, kjer se je iz dneva v dan zbiralo veliko ljudi, kjer so se srečali, govorili, debatirali, verjetno tudi kregali, kjer so se sklepale pogodbe ali kjer se je sodilo. Veliko se dogaja tudi v Domu v Tinjah, tudi pri nas se zbira iz dneva v dan veliko ljudi, se govori in debatira, izmenjava mnenja in izkušnje. Najrazličnejše skupine se srečavajo pri nas – in tem ljudem bo v prihodnje na voljo tudi ta forum.« Tako je sodelavec Tinjskega doma Daniel Sturm orisal ozadja in namen novega prireditvnega prostora. Ali pa kot je dejal rektor Doma Jože Kopeinig, sklicujoč se na misel, da je bil forum srce starega Rima. »Prihodnost se začenja tam, kjer ljudje skupno razmišljajo.«

Za ves ugled, ki ga je s svojim delovanjem za občino Velikovec pridobil Dom Sodalitas, se je zahvalil župan Valentin Blaschitz, glasbeno so prireditev obogatili Trio Korenika, mladinski zbor Danica, vokalni skupini Lipa in Sanje ter Doppelquintett Griffen. Načrt za forum je pripravil arhitekt Toni Reichmann, kamne za celotno konstrukcijo pa je podarilo podjetje Modre.