Nad 30 let je bila Slovenska glasbena šola na Koroškem organizirana kot društvo. Od 1. julija 2015 pa deluje pod okriljem dežele in nosi naziv »Slovenska glasbena šola dežele Koroške / Slowenische Musik-schule des Landes Kärnten« kot 28. deželna glasbena šola z javno-pravno pravico. 16 učiteljic in učiteljev je dobilo novo delovno pogodbo. V 16 oddelkih na dvojezičnem ozemlju in v Celovcu poučujejo 370 učenk in učencev Slovenske glasbene šole dežele Koroške. V novem šolskem letu naj bi se pridružili še štiri nadaljnji učitelji in učiteljice.

Slovenska glasbena šola dežele Koroške kakor tudi vse ostale glasbene šole po koroškem zakonu o glasbenih šolah iz leta 2012 ne sme razpolagati s svojimi sredstvi. Zato smo se decembra 2016 odločili, da ustanovimo »Društvo prijateljev Slovenske glasbene šole dežele Koroške / Verein der Freunde der Slowenischen Musikschule des Landes Kärnten«. Namen društva je podpora Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške, njenemu učiteljskemu zboru ter učencem in učenkam. Po razpoložljivosti finančnih sredstev skrbi za kritje obratovalnih in stvarnih stroškov za pisarno in učilnice na sedežu Slovenske glasbene šole v Celovcu, Mikschallee 4.

Učenke in učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške uspešno sodelujejo na deželnih tekmovanjih Prima la Musica in Carinthian Music Contest. Nastopajo na zaključnih koncertih v posameznih oddelkih ali pri skupnem zaključnem letnem koncertu, na Srečanju glasbenih šol Gorenjske in zamejstva ali skupnem koncertu GŠ Slovenj Gradec in SGŠ dežele Koroške.

Društvo prijateljev Slovenske glasbene šole dežele Koroške je odgovorno za izvedbo raznih srečanj in koncertov Slovenske glasbene šole dežele Koroške, ker jih le-ta ne more samostojno izvajati. Zavedamo se pomena javnih nastopov in čezmejnega povezovanja učencev Glasbenih šol in jih tudi v bodoče ne želimo opustiti. Na vseh prireditvah je treba poskrbeti za potrebno infrastrukturo ter pogostitev nastopajočih.  

Tako se v teku leta nakopičijo stroški, ki presegajo finančno zmogljivost društva.

Zato prosimo, da bi po svojih možnostih podprli delovanje društva. Hvaležni bomo za vsako podporo, ki jo bomo namenili izključno našim mladim glasbenicam in glasbenikom. Najlepša hvala za podporo in z glasbenimi pozdravi!