Dobesedno alpsko-jadranske počitniške tedne so uživali otroci in mladinci, ki so se udeleževali pestrih, kreativnih poletnih ponudb Slovenske prosvetne zveze. Od hrvaškega Novigrada prek madžar-skega Porabja do rožanskega Šentjanža ter Bleščeče je segal doživljajski lok.

Poslovodja SPZ Mitja Rovšek je zadovoljen z uspešnim potekom delavnic. Poletni program se je začel v začetku počitnic z »Aktivnimi in kreativnimi počitnicami« v Istri v Novigradu. Mladi so v spremstvu mentorjev Simone in Aljoša Ristič uživali v letovišču Pinesta, kjer je bil kot vrhunec sončnih dni na sporedu celodnevni izlet z obiskom Aquaparka ISTRALANDIA. Posebej dragoceno je bilo tudi učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika, sproščenost pa so nudili šport, inter-aktivne dejavnosti in socialne igre.

Druga polovica julija je zablestela s »Poletnim kampom na Bleščeči«, kjer so otroci s starši v naravi bivali v šotorih. Organizirana je bila otroška animacija za učenje slovenščine na igriv način ter kratkočasen popoldan s taborniki iz Slovenije. Tudi tu so bili mentorji Simona in Aljoša Ristič za otroško animacijo, Gregor Robič iz društva starešina Pokljuškega rodu Gorje, soprireditelja kampa pa bila SPD Edinost Škofiče in Slovensko planinsko društvo. Kamp, ki je bil namenjen družinam z otroki do 12. leta starosti, je bil prav tako namenjen tudi spoznavanju in izpopolnjevanju slovenskega jezika, poleg tega pa spretnosti postavljanja šotorov, raziskovanju ter stiku z naravo in sovrstniki.

» Počitniški teden športa in jezika« je potekal v prvi polovici avgusta, kjer so se v Šentjanžu otroci in mladinci soočali s slovenskim jezikom in športnimi aktivnostmi. Mdr. je bil na programu tudi obisk kovaškega muzeja. Jani in Miro Müller sta bila mentorja za športne aktivnosti kot npr. tečaj plezanja, (balvaniranje), tenis in nogomet, Simona in Aljoša Ristič pa za pouk slovenščine. Soprireditelja sta bila Športno društvo Šentjanž in SPD Šentjanž v sodelovanju s Slovenskim planinskim društvom ter Slovensko športno zvezo.

V porabskem Monoštru je stekla odmevna Mednarodna likovna kolonija, o kateri ste že brali v Novicah.
 Niz letošnjega sporeda so pri SPZ sklenili z »Gledališko- in koncertno- tehnično delavnico« v Šentjanžu od 4. do 6. septembra, ki se je je udeležila vrsta zainteresiranih članov po večini iz slovenskih prosvetnih in kulturnih društev in kjer so spoznali osnove lučne in tonske tehnike ali pa nadgradili svoje obstoječe znanje. Vrhunec perspektivne delavnice je bil zaključni koncert rokerske skupine Bališ. Mentorji so bili Alexander Lomšek in Andrej Reichmann za lučno tehniko, Miha Ocvirk in Gašper Vodlan (RTV Slovenija) za tonsko tehniko, soprirediteljica pa je bila tudi Krščanska kulturna zveza. Omeniti pa je treba še enkrat tudi odmevno Gledališko delavnico v Ankaranu, ki jo izvaja KKZ in jo SPZ sofinancira.