Slovensko prosvetno društvo Radiše se je prvič po letu 2016 zopet sestalo na rednem občnem zboru. Lepo število društvenic in društvenikov se je zbralo v Kulturnem domu, kjer so enoglasno za predsednika društva ponovno izvolili Aleksandra Tolmaierja. V letošnjem letu se bodo lotili prenove vhoda v društveni dom.

Občni zbor SPD Radiše je vodil Mitja Rovšek iz Slovenske prosvetne zveze, ki je (SPZ) lastnik radiškega Kulturnega doma. Pričel se je z minuto molka za pokojne društvenike, zahvalo živim ter predstavitvijo delovanja društva v preteklih šestih letih pod predsedstvom Aleksandra Tolmaierja. Društvo je na Radišah v teh letih, ki jih je močno zaznamovala pandemija, izvedlo okoli 90 prireditev, med katerimi je tajnik Rafael Sadjak posebej omenil novoletno petje, (letos rekordno obiskano) baklado, radiški in pustni ples, pa tudi gostovanje revije otroških in mladinskih pevskih zborov. Poleg tega društvo na Radišah, če je le mogoče, vsako leto vabi na večere Dober večer, sosed (skupaj s prijatelji iz Grebinja) Koncert Marijinih pesmi, Večere pod lipo, Tekmo koscev in pohode. Za dobro in tesno sodelovanje se je Tolmaier zahvalil obema osrednjima organizacijama, Krščansko kulturno zvezo je na občnem zboru zastopal Martin Kuchling.

Leta 2016 je SPD Radiše obeležilo 40. Radiški ples, pa tudi 30 let delovanja otroške in mladinske skupine. Leta 2019 so praznovali 40 let Kulturnega doma, da nastopov mešanega pevskega zbora, otroške in mladinske pevske skupine, raznih tečajev peke, kuhanja in košnje s koso niti ne omenjamo. Najbolj donosna prireditev društva je Novoletno petje, ki v blagajno SPD Radiše vsako leto prinese okoli 3000 evrov, sledi Radiški ples z okoli 1500 evri. 

Utrinek z občnega zbora

Prenova in kulturni teden v Žrelcu 

Vnovič potrjeni predsednik Aleksander Tomlaier je po izvolitvi napovedal prenovo precej dotrajanega vhoda v Kulturni dom na Radišah. Notranja vrata bodo prenovljena s sredstvi Urada zveznega kanclerja (iz postavke Sonstige Zuschüsse), vhodni portal bo obnovljen in pokrit z nadstreškom s sredstvi iz postavke plebiscitarnega daru. Kot bistveno težavo za prihodnost je omenil pomanjkanje mladih v občini, ki bi bili pripravljeni prevzeti društveno delo. Tako predsednik kot tudi novi odbor so bili enoglasno potrjeni. Podpredsednica je postala Alenka Oraže, novi odborniki pa so Fabian Hribernig, Sandra Lampichler, Fabian Ogris, Emilijan Tolmaier, Kristijan Woschitz, Sonja Woschitz in Katarina Wrulich.

Po skoraj četrt stoletja na tej funkciji se je društvo posebej zahvalilo dolgoletnemu podpredsedniku SPD Radiše Martinu Ogrisu. Občni zbor se je zaključil s projekcijo filma »Vrnitev« po scenariju Janka Messnerja. Pred koncem je Aleksander Tolmaier društvenice in društvenike v čimvečjem številu povabil k obisku prireditev Kulturnega tedna. Tega letos Biro za narodne skupnosti pri Koroški deželni vladi skupaj s SPD Radiše organizira v Žrelcu na več prizoriščih med 13. in 24. junijem. Na otvoritvi Kulturnega tedna bo 13. junija v Kulturni dvorani v Podkrnosu nastopil mešani pevski zbor, pa tudi otroški in mladinski zbor SPD Radiše. 23. junija se na istem mestu obeta predstavitev publikacije o hišnih in ledinskih slovenskih imenih v Podkrnosu, ki jih je zbral Tomaž Ogris, in predstavitev zbirke ljudskih pesmi »Tiha zemlja« z Radiš in okolice, ki jih je zbral in izdal Nužej Tolmaier.