Pliberk Prihodnji teden, v četrtek, 7. novembra bo Hemma Schliefnig v Kulturnem domu Pliberk predstavila svojo najnovejšo knjigo o koroškem odnosu do slovenščine in slovenskega.

Odraščala je med obema koroškima deželnima jezikoma, ne da bi slovenskega lahko imela za svojega; ne da bi imela kakršnokoli slutnjo o tem, da ’tista slovenščina’ ni samo slovenščina drugih, temveč tudi njena.« Tako o Hemmi Schliefnig piše v njeni najnovejši knjigi Sprachwurzelge-schichten (Zgodbe o jezikovnih koreninah). Šele ko jo je mati vprašala, sama je tedaj bila stara že 37 let, če bi se skupaj z njo udeležila tečaja slovenščine v Šentpavlu v Labotski dolini, je izvedela tudi za to svoje ozadje.

Njena mati je odraščala na Gruči nad Rudo, na tako imenovani slovenski strani, in njen materni jezik je bila slovenščina. Po poroki na »nemško« stran Gruče, 500 metrov vzhodneje, pa je morala svoj jezik zatajiti, s svojimi otroki govoriti nemško. Vse to je mati uspešno skrivala, dokler v Šentpavlu torej niso ponujali tečaja in se je želela naučiti še knjižne slovenščine.

V več knjigah, tudi v svoji diplomski in doktorski nalogi, se je Hemma Schliefnig doslej ukvarjala s »slovensko stranjo« same sebe, svoje družine in Koroške nasploh. V sveže izdani knjigi Sprachwurzelgeschichten so povzeti pogovori, ki jih je opravila s Korošci iz obeh narodnih skupnosti (in tudi s tistimi »vmes«) v starostnih skupinah letnikov od 1923 do 1972 na radiu Agora. Zgodbe razkrivajo zanimivo paleto osebnih izkušenj, odnosov, osebnostnih razvojev in aktualnih situacij, vselej pa se pogovori sučejo okoli »koroške vrele kaše,« slovenščine. Vendar se temi ne ogibajo, temveč se z njo odkrito spoprijemajo. Avtorica bo knjigo Sprachwurzelgeschichten predstavila prihodnji četrtek, 7. novembra, ob 19. uri v Kulturnem domu Pliberk.