Dunaj Pod okriljem Slovenskega inštituta in dopolnilnega pouka za slovenske otroke so se letos že drugič novomeški sodelavci in književniki tamkajšnje knjižnice Mirana Jarca ustavili na Dunaju, kjer so predstavili literaturo, umetnost in like posebnih osebnosti, ki so tesno povezani z 

Novim mestom. V osrčju dvodnevnega gostovanja na Dunaju je bil Oton Župančič in njegova zapuščina,  ki jo hrani Novo mesto, ter v sklopu 70-letnice njegove smrti predstavitev njegovega opusa in življenja v obliki interak-tivnih medijev, vse pod naslovom »Hodil po zemlji sem naši …« »Uro slovenskega pouka malo drugače …« pa so  novomeški kulturniki in dramaturgi posrečeno oblikovali na gimnaziji Stubenbastei  v razredu s slovenščino kot materinski jezik ter  v okviru dopolnilnega pouka slovenščine na CAN. 

Direktor Slovenskega inštituta Herbert Seher se je zavzetim knjižničarjem in navdušeni ekipi dunajskih staršev zahvalil in čestital ter napovedal nadaljevanje plodovi-tega sodelovanja med Novim mestom in Dunajem v letu 2020 pod naslovom »Dunaj-Novo mesto – S. Freud & S. Grum«. 

Judita Babnik učiteljica slovenščine pri predstavitvi lutkarjev