Celovec Skladatelj Radovan Gobec (1909-1995) je del svojega otroštva preživel na Koroškem, od koder je bila doma njegova mati, nekaj let je obiskoval ljudsko šolo v Šmihelu pri Pliberku. »V koroški narodni pesmi je zrastel, tudi partizanske pesmi, po katerih je najbolj znan, in operete je pisal v tem duhu. Pomembno mu je bilo namreč to, da je pesem ljudem blizu in da je spevna,« je dejal Ivan Sivec, pisec monografije z naslovom Radovan Gobec – Mati Slovenija, tvoji smo sinovi …, ki jo je pred nedavnim predstavil na sedežu Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Ob 110-letnici rojstva skladatelja in dolgoletnega zborovodje Partizanskega zbora je knjiga izšla pri mariborski založbi Obzorja.

Za Gobca pravijo, da se mu je zdel vsak dan izgubljen, kadar ni ustvarjal. Napisal je več ko 1000 pesmi, med njimi slavno Pesem o svobodi ali pa Lepo je v naši domovini biti mlad. Vse življenje je pisal tudi dnevnik, ki ga je skladateljev sin Mitja dal pisatelju Ivanu Sivcu na voljo in ga je ta vključil tudi v monografijo. Ta je kronološko razporejena in tudi s slikovnim gradivom temeljito prikazuje skladatelja in zborovodjo, o katerem so trdili, da je v vsakem kraju, kamor je prišel, ustanovil zbor.