Z branjem po sledeh lastnega in literarnega ustvarjanja drugih so se v soboto, 7. avgusta zvečer, na dvorišču Kulturnega doma pri Cingelcu na Trati in ob glasbeni spremljavi Tria Drava podali pesnici Rezka Kanzian in Karin Prucha ter igralec Maximilian Achatz. Od blizu in daleč je prišlo občinstvo, ki je vsem protikoronarnim predpisom navkljub hotelo potešiti svojo žejo po književnosti te dežele in se potopiti v njene neizmerjene globine, širine in višave. Branje je bilo zaključek niza »prebrani sledovi« in se je odvijalo ter dogajalo na petih različnih krajih. Pobudnik branja je bilo gledališče WalTzwerk, soprireditelj pri Cingelcu pa je poleg pobude Kulturring in občine Borovlje bilo tudi SPD »Borovlje«. 

Kot kapljice dežja, ki je s temnimi oblaki od daleč pozdravljal in trkal na vrata, a se ni zlil na zemljo, so v sobotni večerni mrak padale besede in vrstice Florjana Lipuša ter stihi Rezke Kanzian in Karin Prucha in se nabrali v dragoceno dvojezično ogrlico besednih biserov. Biserov, ki so jih v tej deželi toliko-krat teptali v umazanijo tudi zato, ker so hkrati sporočilo in neizpodbitna priča nasilja, potujčevanja, sramotenja, nebrzdane oblastnosti in mržnje, a tudi upora in pokončnosti. Tokrat je občinstvo vedelo za njihovo vrednost, za njihov pomen in potrebo pri potešitvi žeje po kulturi in literaturi, spisani v obeh deželnih jezikih in polni spoštovanja do obeh. Vse pa se je v doživeto počutje zazibalo na akordih, ki so jih iz svojih glasbil izvabljali člani Tria Drava, Roman Verdel, Tone Boschitz in Marjan Verdel.