Evropska šola ima namesto Združenja staršev Izobraževalno društvo Šmihel. Njegova prva predsednica je Tatjana Oraže-Vavti.

Na mnogih ljudskih šolah ni nič novega, na javni dvojezični šoli Celovec imajo to že več kot 20 let – združenje staršev, ki se je preorganiziralo v samostojno izobraževalno društvo. V minulem šolskem letu se je Izobraževalno društvo ustanovilo tudi na Evropski šoli Šmihel pod angažiranim in inovativnim ravnateljem Danilom Katzem, ki v pogovoru za Novice poudarja: »Vsaka napredna šola ima tako društvo. Naše je dvojezično z jasnim ciljem, da se podpira učenje slovenščine. Prav tako pa s projekti na področju interkulturnega učenja omogoča tudi otrokom, ki niso prijavljeni k dvojezičnemu pouku, da pridejo v stik s slovenščino.« 

»Krepitev manjšinskih jezikov«

 Na ustanovnem občnem zboru Izobraževalnega društva Šmihel so za predsednico izvolili Tatjano Oraže-Vavti, mater sinov Miloša, Tomaža ter dvojčkov Jurija in Janeka. Za podpredsednika je bil izvoljen Peter Mödritscher, za tajnico pa njegova žena Silvia, ki je tudi predsednica šmihelskega župnijskega sveta.

O namenu društva piše v pravilih med drugim »cilj je«:

 – podpiranje dvo- in večjezičnosti ob posebnem upoštevanju jezikov v alpskojadranskem prostoru;

– krepitev in skrb za vidnost manjšinskih jezikov;

– podpiranje čezmejnih kooperacij in projektov.     

Uspešen muzikal »Tomove sanje«

Zelo odmeven je bil muzikal »Tomove sanje«, ki so ga izvedli učenci šmihelske Evropske ljudske šole, pripoveduje predsednica Tatjana Oraže-Vavti v pogovoru z Novicami. Režijo je imel na skrbi Aleksander Tolmaier, soliste Mateja Zwitter, soproga Janka Zwittra ml. iz Zahomca, zborovodkinja pa je bila učiteljica Dagmar Dumpelnik-Prasenc. V bodoče načrtuje društvo, pripoveduje Tatjana Oraže-Vavti, da bodo otroci nabirali izkušnje s pomočjo glasbene in gledališke delavnice. Ob tem opozarja društvena predsednica tudi na dejstvo: »Vedno manj je domačih slovenskih native speakerjev. Hkrati pa je vedno več družin s slovenskimi koreninami, a se niso naučili slovenščine. Zato želijo, da se slovenščine učijo njihovi otroci.«

Biti povezan z vsemi društvi

Po prepričanju predsednice Tatjane Oraže-Vavti naj bi bila Evropska ljudska šola povezana z vsemi društvi, tako tudi s KPD Šmihel in Godbo Šmihel. »Kot materi pa mi je važno, da posredujem otrokom slovensko narodno zavest.«