Omizje muzikantov Podjuna se pod vodstvom Alberta Schorlija že vrsto let srečava ob igranju lepih domačih melodij vsak prvi petek v mesecu, trenutno pri Obnarju v Gornji vasi pri Žvabeku. Že nekaj let pa goji tudi prijateljske stike s skupino Godci dobre volje iz Celja, ki jo vodi harmonikaš Drago Sivka. Nekateri godci dobre volje ter lepega petja in igranja radi prihajajo tudi na srečanja omizja podjunskih muzikantov, minulo soboto pa so jim koroški glasbeni prijatelji spet vrnili obisk.

Na poti v Celje jim je Jožko Hudl predstavil celjsko zgodovino, v Celju pa jim je izrekla dobrodošlico predsednica folklorne skupine upokojencev Ana Romin. Nato je sledila maša v cerkvi sv. Cecilije, zaščitnice (cerkvenih) pevk in pevcev, mašo pa so sooblikovali tudi koroški gostje: Anka Jernej je brala berilo, podjunski muzikantje so mašo spremljali s cerkvenimi pesmimi, pater Metod pa je po maši predstavil tudi bogato zgodovino celjskega samostana. Po maši je sledilo še veselo druženje v Tremarjah ob okusnem kosilu in dobri pijači.

 Albert Schorli: »Iz Celja smo odnesli najlepše spomine. Hvala Dragu Sivku in Marini Zupanc za organizacijo izleta, za lep sprejem in postrežbo, Godcem dobre volje pa za lepo igranje in petje.«