Pod vodstvom Veronike Karner z Djekš je nastal glasbeni projekt »Missa Seraphica«, to je sv. maša za mešani zbor, soliste in orgle. Predstavili ga bodo 17. junija, ob 19.00 v Dobrli vasi in 18. junija, ob 20.00 v cerkvi sv. Egidija v Celovcu.

Veronika Karner pripoveduje, da je referat za cerkveno glasbo pri dušnopastirskem uradu pred pandemijo vsako leto februarja organiziral seminar za cerkvene glasbenike in glasbenice, ki ga je vodil na žalost že pokojni duhovnik, pedagog in cerkveni glasbenik Jože Ropitz († 2020).

To so želeli letos ponovno poživiti z večjim projektom, zato že od februarja pripravljajo glasbeni projekt »Missa Seraphica«, ki šteje med najpomembnejša dela patra Hugolina Sattnerja (1851–1934), ki je zapustil vrsto znanih stvaritev cerkvene glasbe. Mašo bo pevsko oblikoval projektni zbor pod vodstvom Veronike Karner, ki je na graški univerzi opravila študij cerkvene glasbe s težiščem na zborovodstvu in dirigiranju. Ta projektni zbor šteje približno 25 pevk in pevcev, sestavljajo ga cerkveni pevci, pa tudi pevci mešanega pevskega zbora Lipa iz Velikovca in pevci iz drugih krajev. »Za to mašo smo se odločili, ker je zelo lepa, seveda pa tudi zato, ker jo je napisal slovenski skladatelj in temu se želimo malo bolj posvetiti,« je povedala Veronika Karner, ki trenutno poleg dela kot zborovodkinja treh zborov v fari Mariahilf v Gradcu študira cerkveno glasbo v mastru. »Doraščala sem s cerkveno glasbo, pela v cerkvenem zboru, začela sem igrati orgle, v Gradcu me je pritegnilo še dirigiranje in zato sem se odločila, da bi to rada delala tudi poklicno,« pripoveduje Karnerjeva. Določen vpliv na to je gotovo imel Veronikin oče Hanzej Karner, ki na Djekšah vodi cerkveni zbor in je tam organist. Poleg zbora bodo mašo oblikovali še solisti Tanja Klančnik, Kristina Kragelj, Conrad Hanz, Peter Joachim Heinrich in Bendeikt Santer na orglah. V prostem času pa Veronika Karner rada posluša slovenske narodne pesmi, da malo »izklopi«, med vajami in univerzo pa včasih vklopi tudi hip-hop.