Po uradni slovesnosti ob 110-letnici šmihelske ljudske šole, danes Evropske šole, je sledil koncert Godbe na pihala Šmihel, ki jo vodi Miha Vavti. Godba obhaja letos 35-letni jubilej in velja za biser glasbene scene v slovenski narodni skupnosti na Koroškem.

Godbe na pihala so priljubljene glasbene skupine – pri koroških Slovencih pa so na žalost izjema in ne pravilo. Toliko bolj smo lahko veseli, da se je pred 35 leti v Šmihelu pod vodstvom Mihe Vavtija ter ob podpori agilnega kulturnega ustvarjalca in občinskega politika Stanka Vautija (†) zbrala skupina, ki se je odločila ustanoviti društvo Godba na pihala. Pri tem je botrovala ustanovitev Slovenske glasbene šole na Koroškem; z njo je bil položen kamen, na katerem se je začela razvijati tudi edina godba na pihala, s katero se lahko pohvali slovenska narodna skupnost na Koroškem.

Predsednik društva Miha Vavti

Prvi Big Band na dvojezičnem ozemlju

Ustanovni občni zbor društva Godba na pihala Šmihel je bil 17. maja 1987. Za predsednika je bil izvoljen Miha Vavti, ki še danes deluje na vrhu društva. Prvi dirigent je bil pevska duša libuških matjaževcev Hannes Košutnik, za njim pa je Miha Vavti poleg predsedniških vajeti prevzel tudi glasbene.

Godba na pihala Šmihel praznuje 35 let.

Že v prvem letu obstoja je imela godba 19 nastopov širom Koroške in Slovenije. Medtem ima povprečno 15 koncertov in številne vaje na leto. Vedno znova so jih vabili tudi na pliberški jormak, med drugim, ko so v šotoru SPD Edinost oz. v »Svaveji uti« igrali v oddaji voščil slovenskega sporeda koroškega ORF. Prav tako so že zgodaj navezali prijateljske stike z Godbo na pihala KUD Prevalje in Gasilsko godbo Loče v Sloveniji. Na jubilejnem koncertu minulo soboto v Šmihelu pod geslom »Korak za korakom … 35 let«, ki ga je povezoval ravnatelj šmihelske Evropske šole Danilo Katz, pa je Šmihelčanom  glasbeno čestital Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi pod vodstvom Dejana Kusa.

Iz leta v leto so se stopnjevale tudi glasbene sposobnosti šmihelske godbe na pihala. In tako se je kmalu rodila želja, da bi se posvetili tudi bolj zahtevni in sodobni glasbi. V brošuri ob polokroglem jubileju beremo: »Sklenili smo, da se posvetimo moderni glasbi v obliki večjega ansambla. Tako je nastal prvi Big Band na dvojezičnem ozemlju Koroške pod imenom New Times Big Band.«

Šmihelski godbi se za prihodnost ni treba bati. Foto: Blanka Kroflič

Novi prostori hkrati izziv za naše društvo

Ob prejšnjih jubilejih so izšle tudi zgoščenke, med drugim s komadom »Lager Frauenaurach Marš«. Poleg tega komada  so na zgoščenki, založeni ob 25-letnici godbe, zastopane tudi komorne skupine društva in na novo ustanovljeni kvartet klarinetov, trobilni kvartet in saksofonski kvartet starejših članov. Prav tako sta z New Times bandom vsaka po eno skladbo posneli pevki Simona Krajger in Carmen Košutnik. V zadnjih letih pa so se začeli ukvarjati tudi s šolanjem članov na novih instrumentih, predvsem na trobilih. Še posebej ponosni pa so, da jim skozi vsa leta uspeva pridobivati mlade glasbenike.

Godbenice v akcij

Leta 2020 je Godba na pihala od občine Bistrica pri Pliberku dobila na razpolago nove prostore. Miha Vavti: »S tem so se možnosti za naše delovanje pomnožile, s tem tudi za razvoj, hkrati pa so za nas novi prostori tudi velik izziv.«